Zero Emissie Zone

30 tot 40 Nederlandse steden voeren per 1 januari 2025 een Zero Emissie Zone in. Assen is één van deze steden. Dit betekent dat vanaf dat moment alleen nog emissievrij bestel- en vrachtverkeer toegestaan is in de binnenstad van Assen. Alleen voor voertuigen met minimaal emissieklasse 6 geldt nog een overgangsperiode tot 2028 (bestelauto’s) of 2030 (vrachtauto’s ).

Veelgestelde vragen Zero-emissiezone

Door een Zero Emissie Zone neemt de uitstoot van broeikasgassen af en verbetert de luchtkwaliteit en de leefbaarheid  in de binnenstad. Daarnaast zijn de Zero Emissie Zones een belangrijke tussenstap op weg naar volledig schoon wegverkeer in 2050.

De Zero Emissie Zone geldt vooralsnog alleen voor bevoorradingsverkeer, dus  voor bestel- en vrachtvoertuigen. Landelijk wordt nog nagedacht of ook taxi’s en bussen onder de Zero Emissie Zone moeten vallen. De Zero Emissie Zone geldt niet voor personenauto’s, motoren, brom- en snorfietsen, et cetera.

Bij voertuigen op biobrandstoffen is sprake van uitstoot. Deze mogen dus niet in de Zero Emissie Zone komen.

De Zero Emissie Zone valt samen met het huidige voetgangers- en venstertijdengebied. Dit gaat om de: Kerkstraat, Markt, Weierspoort, Mercurius, Ceresplein, Ceresstraat, Oude Molenstraat, Oudestraat, Gedempte Singel en Mulderstraat.

De regels zijn voor alle bedrijven gelijk. Als uw zaak in een Zero Emissie Zone ligt, dan geldt ook voor uw eigen bestelwagens dat deze vanaf 2025 emissievrij moeten zijn (of vanaf 2028 of 2030 als uw voertuigen onder de overgangsregeling vallen).

Voor alle nieuwe bestel- en vrachtauto’s die vanaf 1 januari 2025 op kenteken worden gezet geldt dat deze emissievrij moeten zijn om na 1 januari 2025 een Zero Emissie Zone in te mogen. Voor oudere bestel- en vrachtvoertuigen gelden er enkele overgangsregels:

  • Bestelauto’s met emissieklasse 5 hebben tot 1 januari 2027 toegang tot de Zero Emissie Zones. Voor bestelauto’s met emissieklasse 6 of hoger geldt de toegang tot 1 januari 2028.
  • Vrachtauto’s die op 1 januari 2025 maximaal 5 jaar oud zijn en minimaal emissieklasse 6 hebben mogen uiterlijk tot 1 januari 2030 in Zero Emissie Zones komen.
  • Plu-in-hybride vrachtauto’s hebben tot 1 januari 2030 toegang tot Zero Emissie Zones als zij daar aantoonbaar en handhaafbaar emissieloos rijden.

Wilt u weten of uw voertuig vanaf 1 januari 2025 nog toegang heeft tot de Zero Emissie Zones in Assen en in diverse Nederlandse steden? Vul dan uw kenteken in op de kentekenchecker op de website van Zero Emissie Stadslogistiek.

Er zijn diverse subsidiemogelijkheden en andere financiële voordelen, zoals BPM-vrijstelling, vrijstelling van motorrijtuigenbelasting en fiscale investeringsaftrek. Kijk op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor een overzicht van alle financiële ondersteuningsmogelijkheden.

Meer informatie over Zero Emissie Zones vindt u op de website doehetzero.nl. Dit is een gezamenlijke website van alle gemeenten die in 2025 een Zero Emissie Zone in gaan voeren.