Zes moties aangenomen tijdens MotieMarkt

21 juli 2023
Voorpagina

Tijdens de laatste gemeenteraad voor het reces heeft de gemeenteraad alle moties van de MotieMarkt aangenomen. De MotieMarkt vond plaats op 27 juni. Maar liefst 22 ideeën werden hiervoor ingezonden. De gemeenteraad is vervolgens met alle bedenkers van de ideeën aan de slag gegaan om te kijken welke haalbaar waren. Dit resulteerde in zes moties, waarbij sommige ideeën in één motie zijn samengevoegd.

Aangenomen moties

De volgende moties zijn aangenomen door de raad.

Motie Valkestijn

Een structurele bijdrage en mogelijkheden om de geschiedenis van het landgoed onder de aandacht te brengen.

Motie Ontmoetingsplekken

Onderzoek naar behoud Rode Kruis gebouw, efficiënt gebruik van de Dissel mogelijk maken en ook op zoek gaan naar een tweede ontmoetingsplek in Marsdijk.

Motie Zonnereep

Eenmalige subsidie voor aanpassingen verduurzaming en veiligheid en een structurele jaarlijkse subsidie.

Motie BOSS

Project Pittelo Park en Diepstroeten versnellen, onderzoeken wat het kost om Droomplein de Borg uit te voeren, ondersteuning initiatief Sportverenigingen Verenigt onderzoeken, verkenning vergroening Park Kloostergaarde en ruimte bieden voor de ontwikkeling van nieuwe speeltuinen.

Motie Opfriscampagne hondenuitlaatregels

Opfriscampagne om de bestaande regels onder de aandacht te brengen bij inwoners en dat jaarlijks te herhalen.

Motie Aanpak Kloosterveste

De overlast in Kloosterveste actiever aanpakken en oplossen. 

Meer informatie

Op deze pagina leest u meer over de MotieMarkt.