Zonneparken in ontwikkeling

Zonnepark Assen Zuid

Zonnepark Assen Zuid staat gepland op grond van de gemeente. De gemeente verhuurt de gronden aan coöperatief ontwikkelaar Bronnen VanOns. Bronnen VanOns zal het zonnepark verder ontwikkelen binnen de kaders van de reeds verleende omgevingsvergunning. Bronnen VanOns werkt samen met Engie, Natuur- en Milieufederatie Drenthe en Energiecoöperatie Duurzaam Assen. 

Zonnepark zandwinplas Ubbena

De zandwinning op deze plas loopt ten einde. De initiatiefnemer van het zonnepark onderzoekt naar mogelijkheden voor een zonnepark op water. De initiatiefnemer heeft hiervoor de samenwerking gezocht met coöperatief ontwikkelaar Bronnen VanOns, Natuur en Milieufederatie Drenthe en Energiecoöperatie Duurzaam Assen. In overleg met omwonenden zal binnenkort worden gestart met het ontwerp van het zonnepark.

Zonnepark Ubbena

In Ubbena is een zonnepark gerealiseerd op initiatief van Energierijk Zeijen. De gemeente Assen, gemeente Tynaarlo, provincie Drenthe en de Natuur en Milieufederatie Drenthe (NMDF) hebben geholpen om het zonnepark te realiseren. Vrijopnaam heeft het zonnepark vervolgens aangelegd en geëxploiteerd. Er liggen ruim 2.200 panelen in het park; daarmee wordt er genoeg opgewekt voor 150 huishouden.

Zonnepark de Lichtkiem

Aan de Asserwijk wordt een zonnepark aangelegd met 13.464 panelen. Het is één van de locatie die op de kaart van het beleidskader staat. Het zonnepark is geen eigendom van de gemeente, maar komt op particuliere grond van Henk en Sandra Heukers. In het eerste jaar ruim 3.895.000 kWh opwekken, genoeg voor circa 1300 huishoudens. Het zonnepark gaat onder andere de nieuwbouwwijk Kloosterland voeden met groene stroom. Meer informatie over het zonnepark vindt u op https://www.zonnepanelendelen.nl/project/lichtkiem/