Aanbod onroerende zaken (pacht)

De gemeente verpacht grond voor agrarisch gebruik in en rondom Assen. In november worden elke jaar alle pachtovereenkomsten herzien en opgesteld.

Aanvraag

Mocht u in aanmerking willen komen voor het pachten van weiland(en) dan kunt u contact opnemen via info@assen.nl o.v.v. wachtlijst pacht weilanden. Vermeld daarin de volgende informatie:

  • In welk stuk weiland u interesse heeft om te pachten
  • Voor welke agrarische activiteiten u de grond wilt gebruiken (gras of akker)