Toegankelijkheidsverklaring

Wij willen dat iedereen onze websites kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons doorgeven via webmaster@assen.nl.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is een website die iedereen goed kan gebruiken. Daarom staat er in de wet dat websites van overheden (zoals een gemeente) horen te voldoen aan de toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1 AA. Ook moeten wij uitleggen of wij aan deze norm voldoen.

Deze uitleg geven we in een toegankelijkheidsverklaring.externe-link-icoon Iedereen kan deze verklaring bekijken. Daarin beschrijven we of onze websites voldoen aan de toegankelijkheidsnorm, op welke punten we nog niet voldoen, hoe we dit gaan oplossen en wanneer.

Werken aan toegankelijkheid

Wij werken aan een goede toegankelijkheid. Dit doen we bijvoorbeeld door:

  • Toegankelijkheid vanaf de start vaker onderdeel te maken van alles wat wij doen rondom onze websites. Bijvoorbeeld bij het inkopen, het ontwerpen en het bouwen van de websites..
  • Onafhankelijke deskundigen controleren regelmatig (onderdelen van) de websites op toegankelijkheid. Wij lossen de gevonden problemen op.
  • Onze medewerkers leren steeds meer over digitale toegankelijkheid. Ze bekijken wekelijks de toegankelijkheid van de belangrijkste websites. Dit doen ze met speciale software.
  • Het Webteam kijkt goed naar teksten die collega’s op de websites plaatsen. Waar nodig helpt het Webteam hen om deze teksten begrijpelijker te maken.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neemt u dan contact op met de gemeente assen via webmaster@assen.nl.