Klacht over de gemeente indienen

Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker of bestuurder van de gemeente. U kunt dan een klacht bij de gemeente indienen. Bijvoorbeeld bij een klachtencoördinator. Heeft u een klacht over de gemeente, deze kunt u direct online indienen. De gemeente kan u vragen om meer uitleg. Dit kan ook mondeling. U legt dan precies uit wat er gebeurd is. De gemeente stuurt u het oordeel.

Aanvraag

Zo meldt u een klacht over de gemeente:

  • U neemt contact op met de gemeente via de bovenstaande button.
  • U geeft door:
    • uw naam en adres
    • een duidelijke omschrijving van uw klacht
    • de naam van de medewerker of bestuurder van de gemeente, over wie u een klacht heeft

Voorwaarden

In uw klachtbrief schrijft u de klacht zo concreet mogelijk op en op de envelop vermeldt u ‘klacht’. U kunt een klacht schriftelijk indienen. U kunt een klachtenbrief sturen naar:

Gemeente Assen
Postbus 30018
9400 JW Assen

De klacht tegen ambtelijk optreden wordt binnen zes weken afgehandeld en gegrond of ongegrond verklaard. In sommige gevallen kan de gemeente Assen uw klacht direct afhandelen. U kunt ook uitgenodigd worden voor een gesprek, dan neemt de gemeente Assen daarna een beslissing over uw klacht.

Als u niet tevreden bent met de manier waarop uw klacht is afgehandeld kunt u naar de Ombudscommissie, pa Postbus 952, 9400 AZ Assen.

Registratie klachten ter inzage