Ouderlijk gezag en voogdij aanvragen

Ouderlijk gezag hebben, betekent dat u beslissingen mag nemen over uw kind. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en krijgt u een kind? Dan krijgen beide ouders automatisch het ouderlijk gezag. Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan kan de vader of de duomoeder ouderlijk gezag aanvragen. Een voogd krijgt het gezag over het kind als de ouders niet meer voor het kind kunnen zorgen. Bijvoorbeeld als beide ouders overlijden. Ouders kunnen iemand als voogd van hun minderjarige kind benoemen. Ook een rechter kan iemand als voogd aanwijzen.

Let op

Vanaf 2023 krijgt u bij erkenning van een kind ook automatisch ouderlijk gezag samen met de moeder. Heeft u vóór 1 januari 2023 een (ongeboren) kind erkend, dan moet u nog iets extra doen om ook het ouderlijk gezag te krijgen. Kijk daarvoor op Rechtspraak.nl.externe-link-icoon

Aanvraag

Zo vraagt u het gezamenlijk ouderlijk gezag aan:

Wilt u het aanvraagformulier per post indienen? Stuur dan de volgende documenten naar de rechtbank:

  • Het ingevulde aanvraagformulier
  • Een afschrift van de geboorteakte van uw kind
  • Een kopie van het identiteitsbewijs van beide aanvragers

Zo wijst u een voogd aan:

U krijgt binnen twee weken een bevestiging thuisgestuurd. 

Voorwaarden