Collecteren

Collecteren is het inzamelen van geld of spullen voor een goed doel. U heeft een collectevergunning nodig om dit te kunnen doen.

Voorwaarden

Er is een aantal regels ten aanzien van collecteren:

 • U (of uw organisatie) moet geregistreerd zijn bij het Centraal Bureau Fondsenwervingexterne-link-icoon.
 • Een organisatie mag niet meer dan 7 dagen per jaar collecteren.
 • Bent u privépersoon en organiseert u een actie voor een goed doel? Dan moet u bij uw aanvraag een akkoordverklaring van het goede doel aanleveren.
 • De vergunning is alleen geldig voor de dag of periode die u hebt aangevraagd. Voor elke volgende collecte moet u een nieuwe collectevergunning aanvragen.
 • U maakt gebruik van collectebussen die verzegeld zijn.
 • U moet tijdens het collecteren een afschrift van de vergunning en een identiteitsbewijs kunnen tonen.
 • U mag niet op zondag collecteren.
 • U geeft de opbrengst van de collecte door aan de gemeente.

Als u een vergunning wilt om te collecteren, dient u contact op te nemen met de gemeente. U geeft dan door:

 1. Voor welk doel u wilt collecteren (doel van de inzameling)
 2. Waar u wilt collecteren
 3. Wanneer en hoe laat u wilt collecteren
 4. Een registratiebewijs van het Centraal Bureau Fondsenwerving
 5. Een geldig identiteitsbewijs
 6. Indien u privépersoon bent en een actie organiseert voor het goede doel, een akkoordverklaring van het betreffende goede doel