Stadspanel

De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Het stadspanel telt ruim 3300 leden.

Als lid van het stadspanel krijgt u ongeveer zes keer per jaar een korte vragenlijst over een actueel onderwerp in de stad voorgelegd. Dat kunnen de meest uiteenlopende onderwerpen zijn. De uitkomsten geven ons informatie over wat er leeft in de stad.

Wilt u ook meedoen? Stuur dan een mail naar stadspanel@assen.nl of meld u meteen aan via het aanmeldformulierexterne-link-icoon.

Als lid van het stadspanel krijgt u elke keer een uitnodiging voor de vragenlijst per e-mail. U kunt bij iedere enquête besluiten of u er aan mee wilt doen of niet. Ook kunt u zich op ieder moment weer afmelden voor het stadspanel.

Afmelden

U kunt zich hier afmeldenexterne-link-icoon voor het stadspanel.

Privacy

De privacy van de deelnemers aan onze enquêtes is volledig gegarandeerd. De e-mailadressen geven we onder geen voorwaarde door aan derden.

Onderzoeksrapporten

Alle rapporten van voor 2021 vindt u hier terugexterne-link-icoon.