Gemeente aansprakelijk stellen

Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. U dient dan een claim in bij de gemeente.

Aanvraag

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen per brief of met het formulier aansprakelijkstelling. Uw brief moet een duidelijke omschrijving bevatten van wat de schade is, wanneer deze is ontstaan en de reden waarom u denkt dat de schade vergoed moet worden door de gemeente. U kunt deze brief sturen naar de gemeente Assen. Deze brief moet in elk geval voorzien zijn van de volgende informatie:

  • Persoonsgegevens (incl. bankrekeningnummer)
  • Gegevens over de (toedracht van de) schade (omstandigheden en locatie)
  • Waarom u van mening bent dat de gemeente aansprakelijk is
  • De onderbouwing van uw schade (facturen en foto’s)

U kunt uw gegevens ook digitaal aan de gemeente aanleveren via het formulier "Online aanvragen".

Afhankelijk van de soort en de omvang van de schade, kan de aansprakelijkstelling in handen wordt gesteld van de Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) verzekeraar van de gemeente. De verzekeraar behandelt dan namens de gemeente de aansprakelijkheidstelling.

Bij de behandeling van de aansprakelijkstelling, zowel door de gemeente als door de WA-verzekeraar, wordt een intern onderzoek gestart om te zien of de ontstane schade inderdaad vergoed moet worden. Bij toekenning van de aansprakelijkheid wordt uitgegaan van de dagwaarde van de beschadigde goederen en niet de nieuwwaarde.

Getracht wordt om de aansprakelijkstelling binnen 6 tot 8 weken af te handelen. De afhandelingsduur door de WA-verzekeraar is  afhankelijk van de soort schade.

Voorwaarden

De aansprakelijkheid van de gemeente geldt voor verschillende soorten schade. Bijvoorbeeld bij schade door gemeentelijke voertuigen of de kwaliteit van het onderhoud aan:

  • Gemeentelijke gebouwen
  • Gemeentelijke wegen en pleinen
  • Openbaar groen
  • Riolering

Schade kan ook veroorzaakt zijn door nalatigheid van een aannemer die in opdracht van de gemeente werkzaamheden heeft uitgevoerd. Denk aan een opspattende steen tegen uw auto bij het maaien of een tak op uw auto of in uw tuin bij het snoeien. Dan ligt de aansprakelijkheid bij die aannemer. Uw aansprakelijkstelling stuurt u ofwel direct naar de aannemer, of de gemeente stuurt deze voor u door.

Aanvullende informatie

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u de zaak voor de rechter brengen. Voor nadere informatie kunt u terecht bij het Juridisch Loket.externe-link-icoon