Onderhoud van de stad

Bedrijfsleven, verenigingen en scholen in Assen kunnen een rotonde adopteren. Organisaties en instellingen kunnen vijf jaar het beheer en de inrichting overnemen. Ook mogen ze er reclame maken. Alle 25 rotondes van de gemeente komen in aanmerking.

Er gelden een aantal voorwaarden op het gebied van verkeer, beheer, ruimtelijke ordening en kunst:

  • Zo moeten verkeersborden goed zichtbaar blijven
  • Zijn bouwwerken niet toegestaan en moet het beheer voldoen aan bepaalde kwaliteitsnormen
  • Kunstwerken die men wil plaatsen worden eerst door de gemeente beoordeeld.

Het bedrijf, de vereniging of school die een rotonde adopteert sluit een overeenkomst af met de gemeente. Als er voor een rotonde meerdere geïnteresseerden zijn, wijst de gemeente deze toe aan degene met de meest gunstige aanbieding.

De kosten voor de adoptant zijn afhankelijk van het ontwerp van de rotonde en het daaraan gerelateerde onderhoud. Een voorzichtige indicatie wijst uit dat het herinrichten van een rotonde tussen de 2.000 en 15.000 euro gaat kosten. Het onderhoud voor een periode van vijf jaar zal schommelen tussen de 5.000 en 15.000 euro.

Rotonde adoptie plan

Voor vragen over het rotonde-adoptieplan en voor het indienen van een plan kunt u contact opnemen met de afdeling Wijkzaken, telefoon 14 0592.

Van november tot maart staan onze medewerkers klaar om de wegen en fietspaden in Assen sneeuwvrij te maken en de gladheid te bestrijden. De gemeente Assen heeft 500.000 kilo zout op voorraad, deze voorraad blijft het hele strooiseizoen aangevuld. Bij verwachte gladheid wordt er al gestrooid voordat de wegen en fietspaden daadwerkelijk glad kunnen worden. Bij aanhoudende sneeuwval worden eerst de belangrijkste toegangswegen en drukke wegen sneeuwvrij gemaakt. Als deze wegen sneeuwvrij zijn en dat ook blijven, worden de overige wegen van de strooiroute opgepakt.

Tips voor zelf strooien:

Een kleine hoeveelheid zout is voldoende voor de werking ervan. Meer zout is niet nodig en is slecht voor het milieu. Verwijder eerst de sneeuw en strooi dan pas. Gooit u het zout op de sneeuw, dan smelt de bovenste laag. Hierdoor ontstaat een waterlaagje dat zal bevriezen en vervolgens gladheid veroorzaakt.

Let op: De gemeente verstrekt geen strooizout aan inwoners.

Boom- en natuurbeheer vindt u op deze pagina.

Ieder jaar wordt een deel van het gemeentelijk rioolstelsel gereinigd en geïnspecteerd. De rioolstelsels worden onder hoge druk gereinigd, waarna met een mobiele camera de binnenkant in beeld wordt gebracht. Bij de inspectie wordt onder andere gekeken of buizen zijn gescheurd of dat wortel-ingroei van bomen de doorstroming belemmert. Zo wordt een beeld verkregen van de toestand waarin de riolering verkeert en of deze naar behoren functioneert.

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden wordt mogelijk een deel van de straat afgezet, verkeer blijft daarentegen mogelijk.

Neem zelf maatregelen

Tijdens de reiniging kan de rioolaansluiting van uw woning onder druk komen te staan. Hierdoor kan lucht ontsnappen via de zwanenhals – of andere voorzieningen die de waterafvoer regelen. Het water komt dan omhoog. Om spatten te voorkomen kunt u het deksel van het toilet sluiten en verzwaren, stoppen in de afvoerputjes plaatsen en grotere afvoeren afsluiten met een natte doek. Na afloop van de reinigingswerkzaamheden in uw straat is het raadzaam om even alle kranen open te zetten, zodat de watersloten weer vollopen, en u geen last krijgt van stankoverlast.

Wanneer bij u in de straat?

Via Berichten van de Brink en de website wordt u op de hoogte gebracht wanneer het rioolstelsel bij u in de straat wordt gereinigd en geïnspecteerd.
Bij regenval kunnen er geen werkzaamheden worden uitgevoerd aan de riolering: het reinigen van het rioolstelsel zal dan op een andere dag plaatsvinden dan de geplande datum.

Maaien in uw wijk

Wilt u weten wanneer de gemeente maait in uw wijk? Bekijk de maaikaart hieronder.

Bermen maaien

We maaien twee keer per jaar de bermen, dit noemen we ook wel ‘extensief maaien’. Dit doen we in juni en september / oktober. We doen dit twee keer per jaar om de insecten en planten te beschermen en de biodiversiteit te vergroten.

Meer biodiversiteit

Door  één tot twee keer per jaar te maaien gaan er meer soorten planten groeien. Zo ontstaat er meer biodiversiteit. Voor het realiseren van soortenrijke bermen, is het noodzakelijk dat voedingsstoffen (maaisel) uit de bermen worden afgevoerd.
De voedselrijke ondergrond wordt uiteindelijk omgevormd naar een schrale ondergrond. Dit proces duurt jaren.  Hierdoor krijgen verschillende bloeiende planten, waarvan de zaden vaak nog in de ondergrond aanwezig zijn, meer ruimte om zich te vestigen in deze verschraalde bermen.
Hoe groter de variatie in plantensoorten, hoe meer verschillende nuttige insecten, zoals vlinders en wilde bijen, daarop afkomen. 

Eikenprocessierups

Soortenrijke bermen zijn niet alleen goed voor vlinders en bijen, ze helpen ook bij de bestrijding van de eikenprocessierups. Zo ontstaat een natuurlijk evenwicht met minder overlast tot gevolg.

Maaisel

Na het maaien blijft het maaisel op de grote percelen een aantal dagen liggen, zodat insecten een veilig heenkomen kunnen zoeken. Daarna wordt het maaisel afgevoerd.  
Uiteraard zorgen we voor een veilige verkeerssituatie. Bij een onveilige verkeersituatie ruimen we het maaisel direct op.

Bandensporen

In het najaar is de bodem meestal natter waardoor er eerder spoorvorming optreedt.
Wanneer alle maaiwerkzaamheden zijn afgerond, dan gaat de aannemer de bandensporen in de bermen herstellen.