Inrit aanleggen

Als u een inrit wilt maken bij uw bedrijf of huis heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een inrit wilt maken van de weg naar uw garage. Ook als de inrit over water loopt, zoals een sloot.

Aanvraag

Zo vraagt u een vergunning aan voor het aanleggen van een inrit:

 • Ga naar het Omgevingsloket of volg het stappenplan voor het vragen van een omgevingsvergunning op deze pagina.
 • Doe de vergunningcheck.
 • Log in: voor uzelf: met DigiD, voor een bedrijf: met eHerkenning
 • Doorloop de aanvraag.
 • Stuur alle gevraagde gegevens mee.

Voorwaarden

U kunt bij het Omgevingsloket  uitzoeken of u in aanmerking komt voor een vergunning en welke voorwaarden daarbij horen. Ook kunt u te weten komen welke stappen u moet nemen om de aanvraag te doen.
Een vergunning kan worden geweigerd vanwege de: 

 • bruikbaarheid en veiligheid van de weg
 • bescherming van het uiterlijk van de omgeving
 • bescherming van de natuur

Kijk voor meer informatie ook naar de beleidsregels van Assen op de website van Lokale regelgevingexterne-link-icoon.

Kosten

Er zijn kosten verbonden aan het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning, onderdeel uitweg. 

Kosten voor de aanleg

 • standaard in- uitrit bij een particuliere woning (breedte max. 3,5 meter) € 450,-;
 • standaard in- uitrit waarbij groenstrook/boom verplaatst of verwijderd moet worden € 733,-;
 • dubbele inrit naar twee woningen (breedte max. 6,5 meter) € 661,- excl. BTW;
 • dubbele in- uitrit waarbij groenstrook/boom verplaatst of verwijderd moet worden € 1435,-;
 • in- uitrit voor bedrijven (breedte max. 12 meter) € 1221,-;
 • in- uitrit voor bedrijven waarbij groenstrook/boom verplaatst of verwijderd moet worden € 1995,-;
 • verplaatsen van een straat-trottoirkolk € 270,00.

Het verplaatsen van openbare verlichting wordt berekend op basis van nacalculatie. Voor niet standaard situaties (bv. Groendoorsnijding) gelden deze tarieven niet en ontvangt u eerst een kostenopgave van ons.

Hoe lang duurt het

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.