Inrit aanleggen

Als u een inrit wilt maken bij uw bedrijf of huis heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een inrit wilt maken van de weg naar uw garage. Ook als de inrit over water loopt, zoals een sloot.

Aanvraag

Zo vraagt u een vergunning aan voor het aanleggen van een inrit:

 • Ga naar het Omgevingsloket online
 • Doe de vergunningcheck.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • Doorloop de aanvraag.
 • Stuur alle gevraagde gegevens mee.

Voorwaarden

U kunt bij het Omgevingsloket Online (OLO) uitzoeken of u in aanmerking komt voor een vergunning en welke voorwaarden daarbij horen. Ook kunt u te weten komen welke stappen u moet nemen om de aanvraag te doen.
Een vergunning kan worden geweigerd vanwege de: 

 • bruikbaarheid en veiligheid van de weg
 • bescherming van het uiterlijk van de omgeving
 • bescherming van de natuur

Kosten

Er zijn kosten verbonden aan het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning, onderdeel uitweg. Deze kosten kunt u vinden in de Tarieventabel 2022

Hoe lang duurt het

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.