Stappenplan aanvraag omgevingsvergunning

Heeft u bouwplannen, wilt u een functie wijzigen of iets anders? En vraagt u zich af of hiervoor een omgevingsvergunning nodig is? Volg het stappenplan. U ziet dan meteen of u in aanmerking komt voor een omgevingsvergunning. Vergeet ook niet om uw buren te informeren over uw plan.

Wij bieden veel diensten aan. De onderstaande diensten zijn een greep van de diensten die vallen onder de omgevingsvergunning.

 • Gebouw of woning slopen
 • Gebruik van een tijdelijk bouwwerk
 • Ligplaatsvergunning voor een woonboot
 • Gesloten bodemwarmte-installatie melden
 • Inrit aanleggen
 • Bomen kappen
 • Watervergunning aanvragen
 • Milieumelding doen
 • Reclame voertuig
 • Afvalwater lozen op riolering
 • Reclame aanbrengen op een pand
 • Gebruiksvergunning aanvragen
 • Afwijken van een bestemmingsplan
 • Geluidsoverlast bij bouwen en slopen

U hoeft niet altijd een omgevingsvergunning aan te vragen. U kunt zelf nagaan of een omgevingsvergunning nodig is. Op het Omgevingsloketexterne-link-icoon kunt u een vergunning check doen. Zo wordt duidelijk of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen, of geen vergunning nodig heeft. Wanneer uw plan niet vergunningsvrij blijkt, onderzoek dan of u het plan kunt aanpassen zodat het wel vergunningsvrij is. Als dat zo is, dan kan u dat minder tijd en geld kosten. Een plan dat omgevingsvergunning vrij is, moet nog steeds voldoen aan de wettelijke eisen die aan gebouwen gesteld zijn, zoals bv. Het Besluit bouwwerken leefomgeving en het burenrecht. 

Heeft u de vragenlijst van de vergunning check ingevuld maar komt u er niet uit of twijfelt u of uw plan vergunningsvrij is? U kunt uw vraag stellen via telefoonnummer 14 0592 of ons contactformulierexterne-link-icoon. Team Bouwen Wonen en ondernemen kan dit ook voor u controleren. U kunt dan een aanvraag doen om uw plan te verkennen. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Let op: niet voor elke activiteit is op dit moment een vergunningencheck beschikbaar. Check dus altijd de regels van het omgevingsplan of neem contact op met het team Bouwen en Wonen.

Uw bouwwerk kan invloed hebben op de mensen en bedrijven in de omgeving. Daarom vragen wij u om altijd in gesprek te gaan met uw omgeving. Uw buren zullen het fijn vinden om op tijd iets over uw plan te horen. Hoe u dit kunt aanpakken leest u op de pagina participatie.

Let op: voor een aantal situaties is participatie bij uw aanvraag verplicht. U vindt de lijst op de website van de overheidexterne-link-icoon. In dat geval controleren we of er op de juiste manier rekening wordt gehouden met uw omgeving. We kunnen dan besluiten om uw aanvraag wel of (nog) niet in behandeling te nemen. 

Wanneer u geen omgevingsvergunning nodig heeft kunt u beginnen met bouwen. 

Na het invullen van de vragenlijst weet u of u een vergunning moet aanvragen. Of dat er een meldingsplicht geldt voor uw plan. Heeft u een vergunning nodig? Controleer dan eerst of uw plan past binnen het omgevingsplan en voldoet aan de redelijke eisen van welstand om te bepalen of het aanvragen van een omgevingsvergunning zin heeft.

Ga naar de website van het omgevingsloketexterne-link-icoon om te controleren of uw plan past binnen het omgevingsplan. Via het onderdeel ’Regels op de kaart’ kan iedereen de regels zien over de fysieke leefomgeving. De regels zijn op de kaart te zien per gebied of per locatie. 

Via de welstandscriteria kunt u zien of uw plan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Meer informatie over het toetsen aan de redelijke eisen van welstand kunt u op de pagina van welstand vinden. Past uw plan binnen het omgevingsplan? Voldoet uw plan aan deze eisen? Dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen (stap 4).

Komt u er niet uit of twijfelt u of uw plan voldoet aan het omgevingsplan?  Voldoet uw plan niet aan de regels van het omgevingsplan en/of redelijke eisen van welstand? Heeft uw plan gevolgen voor de fysieke leefomgeving of heeft uw plan te maken met een monument? Dan is het verstandig uw idee of plan te verkennen met ons. Het verkennen van een initiatief kunt u aanvragen via dit formulierexterne-link-icoon. Het voordeel van het verkennen van een plan is dat u nog geen geheel technisch uitgewerkt plan hoeft aan te leveren. Daarmee kunnen wij de wenselijkheid toetsen. Uw plan wordt indien nodig besproken op de intaketafel. Meer informatie over het proces rondom het verkennen plan/intaketafel kunt u hier vinden. Als uw plan niet binnen het omgevingsplan past, onderzoek dan eerst of uw plan aanpast kan worden zodat het wel binnen het omgevingsplan past. Als u na het verkennen van uw plan een omgevingsvergunning aanvraagt, kunnen wij uw aanvraag sneller behandelen.

Meer informatie over het omgevingsplan vindt u op de pagina Omgevingsplan.

Wanneer uit het verkennen van het plan blijkt dat we positief zijn over uw plan, kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. Soms hebben we nog wat aanvullingen. Deze aanvullingen hoort u mee te nemen in uw aanvraag. Let op: sommige initiatieven kunnen niet verleend worden met een omgevingsvergunning. Soms is een wijziging van het omgevingsplan nodig. Zie voor meer informatie de pagina over het Omgevingsplan.

Wilt u uw plan eerst bespreken met ons? Tijdens een baliegesprek kunt u uw vragen stellen. Samen kijken we wat u het beste kunt doen. U kunt een baliegesprek regelen via vergunningen@assen.nl, een vraag stellen via telefoonnummer 14 0592 of het contactformulierexterne-link-icoon.

Wanneer het plan wenselijk is, of u ervoor kiest om direct een omgevingsvergunning te willen aanvragen of een melding te doen, kunt u via de website van het omgevingsloketexterne-link-icoon omgevingsvergunning digitaal aanvragen. 

Omgevingstafel

Vanwege de omvang/complexiteit van het plan is het mogelijk dat verkenning en begeleiding nodig is vanuit ons of externe experts. Wanneer uw plan wenselijk is wordt u door ons uitgenodigd voor de omgevingstafel, wij gaan dan met u in gesprek om te komen tot een optimaal en haalbaar plan. Na behandeling aan de omgevingstafel ontvangt u van ons een indieningsadvies.

Meer informatie over het proces rondom het verkennen plan/omgevingstafel kun u hier vinden.

Uw complete aanvraag wordt naar ons gestuurd en er zijn twee behandelprocedures mogelijk (regulier of uitgebreid). Eenvoudige aanvragen worden zoveel mogelijk binnen acht weken behandeld. Deze termijn kan eenmalig verlengd worden met zes weken. 

In bepaalde gevallen moet er een uitgebreide procedure gevolgd worden. Welke dit zijn, vindt u op de website van het Informatiepunt Leefomgevingexterne-link-icoon.

Buitenplanse omgevingsplanactiviteit

Plannen die niet in het omgevingsplan passen, maar waaraan we wel willen meewerken, maken we mogelijk met een zogenaamde. buitenplanse omgevingsplanactiviteit (hierna: BOPA). 

Met een BOPA wordt een vergunning verleend om af te wijken van het omgevingsplan. 

De gemeenteraad heeft een aantal gevallen aangewezen waarvoor bindend adviesrecht van de raad nodig is. Dit houdt in dat de gemeenteraad een advies geeft over uw plan waar het college zich aan moet houden. Dit kan gevolgen hebben voor de doorlooptijd van uw aanvraag om omgevingsvergunning. Voor deze gevallen geldt ook de verplichting tot participatie met de omgeving. Op de website van de overheidexterne-link-icoon kunt u de lijst met bouwwerken zien waarvoor bindend adviesrecht van de raad nodig is.