Uitgebreide handleiding 2Park

U gaat over van ParkApp naar 2Park. In deze uitgebreide handleiding geven wij antwoord op de meest gestelde vragen.

2Park is al beschikbaar via de URL: https://mijn.2park.nlexterne-link-icoon. U kunt zich voorbereiden door:

 • Alvast in te loggen: zie 'Moet ik opnieuw een account aanmaken voor 2Park?'
 • 2Park op het starscherm van uw mobiele apparaat plaatsen of als favoriet toevoegen aan uw browser: zie 'Moet ik iedere keer de URL intypen als ik 2Park wil gebruiken?'

Nadat u bent ingelogd, zal 2Park u melden dat u nog geen producten heeft. Uw gemeente zal u informeren vanaf wanneer de producten van uw gemeente beschikbaar zijn in 2Park.

Let op: Alleen producten van uw gemeente kunt u via 2Park gebruiken nadat deze beschikbaar zijn gekomen. Heeft u in de ParkApp ook producten van andere gemeenten of machtigingen gekregen die betrekking hebben op personen uit een andere gemeente, dan komen die beschikbaar wanneer die andere gemeenten zijn overgegaan naar 2Park!

Nee, 2Park is werkt binnen een webbrowser en is te benaderen via het volgende adres (URL): https://mijn.2park.nlexterne-link-icoon.

In de ParkApp konden gebruikers inloggen met een gebruikersnaam of e-mailadres. 2Park kent alleen het emailadres. Het e-mailadres dat u in de ParkApp had opgegeven kunt u gebruiken om in te loggen in 2Park.
Indien u uw wachtwoord niet meer weet, kunt u in 2Park op ‘wachtwoord vergeten?’ klikken. In de handleiding staat uitgelegd wat de procedure is om uw wachtwoord te wijzigen.

Nee dat hoeft niet. Wanneer u uw e-mailadres en wachtwoord heeft ingevoerd, klikt u eerst ‘Onthoud mij’ aan en daarna de knop [Inloggen]. Uw inloggegevens worden dan in uw browser bewaard. De volgende keer dat u 2Park opstart, wordt u automatisch ingelogd.

Alle producten van uw gemeente die u nu in de ParkApp heeft, zijn vanaf het moment van overgaan beschikbaar in 2Park.   Let op: Alleen producten van uw gemeente kunt u via 2Park gebruiken nadat deze beschikbaar zijn gekomen. Heeft u in de ParkApp ook producten van andere gemeenten of machtigingen gekregen die betrekking hebben op personen uit een andere gemeente, dan komen die beschikbaar wanneer die andere gemeenten zijn overgegaan naar 2Park!

Uw saldi van de producten van uw gemeente zullen één op één in 2Park beschikbaar zijn.

Alle lopende en geplande parkeeracties van de producten van uw gemeente blijven bestaan en zullen zichtbaar zijn in 2Park.

Favorieten die u heeft toegevoegd voor producten van uw gemeente zijn ook beschikbaar in 2Park. In 2Park is hiervoor een speciale menu-optie waar u uw favorieten kunt beheren. Bij het starten van een nieuwe parkeeractie kunt u een favoriet selecteren zodat u het kenteken niet hoeft in te voeren. In de handleiding staat dit verder uitgelegd.

Alle machtigingen blijven bestaan. In 2Park is hiervoor een speciale menu-optie waar u uw machtigingen kunt beheren. In de handleiding staat dit verder uitgelegd.

De historie van parkeeracties en de bijbehorende transacties voor de producten van uw gemeente zijn beschikbaar in 2Park.

U kunt geen parkeeracties in het verleden starten. Parkeeracties waarvan de starttijd nog niet is aangebroken worden als geplande acties gezien (en zijn als zodanig herkenbaar). Mocht u vanuit het buitenland een parkeeractie willen starten voor bezoek in Nederland, pas dan vóórdat u een dergelijk actie start, de tijd van uw apparaat aan, zodat deze op Nederlandse tijd staat.

Op basis van commentaar van gebruikers hebben we een compleet nieuwe look en feel ontwikkeld. 2Park:

 • Is op dit moment beschikbaar in het Nederlands en Engels. In de instellingen kunt u uw voorkeurstaal wijzigen. Let op: instellingen worden bijgehouden in de browser. Maakt u gebruik van meerdere apparaten, dan moet u de instellingen per apparaat instellen;
 • Toont boven aan het scherm met welk product u werkt (het geselecteerde product) en voor welke locatie dat is;
 • Heeft een overzichtelijk menu dat afhankelijk van het product bepaalde opties wel of niet toont en algemene opties die altijd gekozen kunnen worden. De productafhankelijke opties staan bovenin het menu, de algemene opties onderaan;
 • Start standaard op met het laatst door u gebruikte product en toont de lopende en geplande parkeeracties. In de instellingen kunt u dit wijzigen door een ander startproduct te kiezen;
 • Werkt met tabbladen zodat u meteen weet waar de getoonde gegevens over gaan (bijvoorbeeld lopende en geplande parkeeracties). Op de tabbladen wordt vermeld hoeveel rijen er zijn zodat u weet dat u kunt scrollen door de gegevens;
 • Heeft een overzicht van alle lopende en geplande parkeeracties. Door op zo’n actie te klikken wordt het product getoond met alle lopende en geplande acties;
 • Heeft een aparte optie om favorieten toe te voegen of te verwijderen. Bij het starten van een parkeeractie kunt u een favoriet zoeken door op het vergrootglas naast het kenteken invoerveld te klikken;
 • Heeft een aparte optie om machtigingen uit te delen of in te trekken;
 • Heeft voorzieningen voor gebruikers met een visuele beperking. In de instellingen zijn diverse achtergrond-/letterkleur combinaties opgenomen waaruit u een keuze kunt maken. Nadat u op [Bewaar] heeft geklikt, wordt de gekozen combinatie geactiveerd. Let op: instellingen worden bijgehouden in de browser. Maakt u gebruik van meerdere apparaten, dan moet u de instellingen per apparaat instellen.

In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat u iets wilt doen dat niet kan. In dat geval krijgt u een melding.
Hieronder worden deze meldingen nader toegelicht

Uw saldo is niet toereikend om op dit moment een parkeeractie te starten.

Als u nog geen opwaardering hebt gedaan of u hebt zoveel parkeeracties gestart/gepland dat er niet genoeg saldo aanwezig is voor een volgende parkeeractie, dan verschijnt bovenstaande melding. Om dit op te lossen, kunt u een opwaardering doen, waarna uw saldo weer toereikend is. Als u aan het maximum van de opwaarderingen zit, dan moet u wachten tot de nieuwe periode ingaat, om een nieuwe opwaardering te kunnen doen.

Voor deze periode is het niet meer mogelijk om uw tegoed op te waarderen omdat het maximum bereikt is.

Het kan zijn dat uw gemeente een maximum heeft gesteld aan het op te waarderen bedrag per periode. Als dat zo is, en het totaal bedrag aan opwaarderingen komt over dit maximum heen, dan volgt deze melding. U moet in deze situatie wachten tot de nieuwe periode ingaat om een nieuwe
opwaardering te doen. Zie de website van uw gemeente voor details over de opwaardeer mogelijkheden per periode.

Het maximum aantal gelijktijdige acties overschreden

Het kan zijn dat uw gemeente heeft ingesteld dat er maar een x aantal parkeeracties gelijktijdig mogen plaatsvinden. Als u met een nieuwe parkeeractie dit maximum overschrijdt, dan krijg u bovenstaande melding en is het niet mogelijk om op het ingegeven tijdstip een parkeeractie te starten.
Oplossing kan zijn om een andere tijdsperiode te selecteren zodat de parkeeracties elkaar niet overlappen. Let op: wanneer u als gemachtigde deze melding krijgt en u heeft zelf geen parkeeracties op het gemachtigde product lopen of gepland, dan betekent dit, dat parkeeracties door andere
gemachtigden zijn gestart (deze kunt u niet zien).