Eerste inschrijving in Nederland

Als u voor het eerst naar Nederland verhuist, moet u zich inschrijven in de Basisregistratie personen (BRP). U schrijft zich in bij de gemeente waarin u gaat wonen. Dit noemen we ‘eerste inschrijving’. Zo krijgt u een burgerservicenummer (BSN). Dit BSN heeft u bijvoorbeeld nodig als u in Nederland wil werken of als u een bankrekening in Nederland wilt openen. Heeft u al eerder in Nederland gewoond, maar bent u voor oktober 1994 naar het buitenland verhuisd? Dan moet u ook een ‘eerste inschrijving’ doen. Afhankelijk van uw situatie moet u een aantal documenten aanleveren. Neem eerst telefonisch contact met ons op via 14 0592. Wij vertellen u dan welke documenten u moet aanleveren en maken dan samen een afspraak.

Aanvraag

Bezit u of uw partner (of allebei) niet de Nederlandse nationaliteit? Dan is het alleen mogelijk om op afspraak langs te komen. Neem hiervoor eerst telefonisch contact op via 14 0592. Dat kan op maandag, woensdag of donderdag tussen 09.00 en 16.00 uur.

Zo schrijft u zich voor het eerst in Nederland in. Neem telefonisch contact op met de afdeling Burgerzaken via 14 0592. Kom persoonlijk naar de gemeente.

U neemt mee:

 • Uw geldige identiteitsbewijs (waarop uw nationaliteit staat).
 • Een bewijs dat u woonruimte heeft, zoals een huurcontract of een eigendomsbewijs.
 • Als u niet in Nederland geboren bent: uw geboorteakte.
 • Als u niet een Europese nationaliteit heeft: een bewijs dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) uw verblijf heeft goedgekeurd.
 • Als u uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba komt: een verhuisbericht.
 • Eventueel de volgende akten: Een huwelijks- of echtscheidingsakte, Een overlijdensakte van uw partner (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden), De geboorteakten van uw kinderen.
 • Heeft u een bewijs van uitschrijving uit het vorige land? Neem dat dan ook mee.
 • Alle personen die met u meeverhuizen, komen ook persoonlijk mee. 

Zijn de gevraagde documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans opgesteld? Of heeft u geen meertalig modelformulier? Dan moet u ze laten vertalen. Is de vertaler in Nederland beëdigd? Dan hoeft u de vertaling niet te laten legaliseren. Is de vertaler in het buitenland beëdigd? Dan moet u het gelegaliseerde originele document opnieuw laten legaliseren in Nederland. Meer hierover leest u op Nederlandwereldwijd.nl van de Rijksoverheidexterne-link-icoon

Voorwaarden

De voorwaarden voor een eerste inschrijving in Nederland zijn:

 • U heeft: De Nederlandse nationaliteit, of een paspoort uit een EU-/EER-landexterne-link-icoon, of een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd
 • U blijft langer dan vier maanden in Nederland wonen
 • Na uw aankomst in Nederland moet u zich binnen vijf werkdagen inschrijven.

Inschrijven voor studie of werk

Als u in Nederland werkt of studeert, dan heeft u een burgerservicenummer (BSN) nodig. Dit nummer ontvangt u na registratie in de Basisregistratie Personen (BRP). Hoe u zich inschrijft, hangt af van hoelang u in Nederland blijft.

 • Woont u niet of korter dan 4 maanden in Nederland? Schrijf u dan in als niet-ingezetene. Dit kan bij 19 gemeenten in Nederland. U krijgt dan een BSN. Dit nummer is persoonlijk en bedoeld voor het contact met de Nederlandse overheid.
 • Woont u langer dan 4 maanden in Nederland? Schrijf u dan in als ingezetene in de gemeente waar u woont. Neem een geldig legitimatiebewijs mee.

Bent u werkgever en verwacht u een groep werknemers? Dan kunt u voor de hele groep een afspraak maken. De werknemers moeten zelf langskomen op de afspraak. Informeer naar de voorwaarden bij 1 van de gemeenten waar niet-ingezetenen zich kunnen inschrijven.

Wilt u uw kind inschrijven? Dan moet uw kind ook persoonlijk langskomen en een geldig identiteitsbewijs meenemen. Bij het inschrijven van uw kind kan de gemeente om aanvullende documenten vragen. Bijvoorbeeld een (internationale) geboorteakte.