Vuur stoken in de openlucht

U mag geen vuur stoken in de openlucht. Dit is om planten en wilde dieren te beschermen. U mag meestal wel rookwaren en kaarsen gebruiken, tenzij de gemeente een rookverbod heeft ingesteld. Wilt u toch vuur stoken in de openlucht? Vraag dan een ontheffing aan bij de gemeente.

Aanvraag

Zo vraagt u een ontheffing aan voor vuur stoken in de openlucht. U geeft door:

  • Waarom u vuur wilt stoken
  • waar u vuur wilt stoken
  • wanneer en hoe laat u het vuur aansteekt
  • Hoe groot het vuur zal zijn
  • Of er een risico is op schade door het vuur en zo ja, wat voor schade

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen zes weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.