Informatie Startersleningen

De starterslening vult het verschil op tussen de prijs van het huis en het bedrag dat een starter maximaal kan lenen bij de bank. De starterslening is altijd een aanvulling op een eerste hypotheek bij een andere geldverstrekker. Een huis dat onbetaalbaar lijkt, kan zo soms tóch gekocht worden. De starterslening bestaat uit 2 delen: • een (box 1) deel dat annuïtair wordt afgelost; • een (box 3) deel dat oploopt: de Combinatielening. De starterslening wordt verstrekt door de ‘stichting Stimuleringsfonds volkshuisvesting Nederlandse gemeenten’ (SVn) in opdracht van de gemeente Assen. Het budget voor de regeling VROM Startersleningen Assen is aan een maximum gebonden. De leningen worden daarom verstrekt in volgorde van binnenkomst van het definitieve verzoek en voor zover het budget reikt.

Wanneer komt u voor een starterslening van de gemeente Assen in aanmerking?

 • De starterslening is bedoeld voor mensen die een huis in de gemeente Assen willen kopen en die op het moment van aanvraag inwonend zijn of zelfstandig een huurwoning bewonen en die niet eerder eigenaar van een koopwoning zijn geweest.
 • De starterslening kan zowel voor een nieuwbouwwoning als voor een bestaande woning in de gemeente Assen worden aangevraagd.
 • Voor nieuwbouwwoningen en bestaande woningen mag de koopsom, desgewenst vermeerderd met meerwerkkosten of verbeterkosten, maximaal € 250.000,-bedragen.
 • De eerste hypotheek moet worden verstrekt onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG), heeft een rentevastperiode van tenminste 10 jaar en moet het maximale bedrag zijn dat onder NHG kan worden geleend.
 • De VROM Starterslening mag niet meer zijn dan 20% van de koopsom, inclusief eventuele verbeter-of meerwerkkosten, en is maximaal € 40.000,-.
 • Hoe komt u voor een starterslening van de gemeente Assen in aanmerking?

Aanvraag en toewijzing

 1. U kunt een starterslening aanvragen als er (bijna) een voorlopige koopovereenkomst is gesloten.
 2. U vult eerst een Vooraanvraagformulier in. U moet daarbij aangeven wat de hoogte is van de totale verwervingskosten en van de maximaal haalbare hypotheek onder NHG. Aan de hand van dit vooraanvraagformulier controleert de gemeente of u voldoet aan de lokale voorwaarden en of er voldoende budgetruimte is.
 3. Binnen zeven werkdagen stuurt de gemeente u een brief waarin staat of u in aanmerking komt voor een starterslening. Als dat het geval ontvangt u met de brief alle informatie die nodig is voor de volgende stap in het aanvraagproces. Vanaf dat moment verzorgt SVn de afhandeling van uw aanvraag.
 4. SVn voert o.a. een financiële toetst uit om te bepalen of u definitief in aanmerking komt voor een Starterslening. Ook stelt SVn de definitieve hoogte van de Starterslening vast. Dit bedrag is inclusief afsluitkosten SVn en borgtochtprovisie NHH
 5. Bij een positief toetsresultaat stuurt SVn u een offerte voor de starterslening. Komt u niet in aanmerking dan ontvangt u een afwijzingsbrief van SVn.
 6. Na ontvangst van uw aanvraag bij SVn ontvangt u een persoonlijke code. Hiermee kunt u inloggen op de website van SVn en de status van uw aanvraag volgen.

Waar kunt u meer informatie krijgen?
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de gemeente Assen, telefoon 14 0592. Op de website van het SVn kunt u indicatief berekenen of u in aanmerking komt voor een starterslening.

Specifieke informatie over uw eigen situatie
Uw eigen hypotheekadviseur, met name geldverstrekkers / tussenpersonen in Assen zijn op de hoogte van de bijzonderheden van deze hypotheekvorm Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) Postbus 40, 3800 AA Amersfoort www.svn.nl, tel.nr.: 088 -253 94 00
Het vooraanvraagformulier kunt u sturen naar:
Gemeente Assen
Team Vastgoed & Grondzaken
Postbus 30018 9400 RA Assen.