Nederlandse nationaliteit opgeven of verliezen

Als u de Nederlandse nationaliteit wilt opgeven, legt u daar een ‘verklaring van afstand’ over af. Als u kinderen onder de 18 heeft, dan verliezen zij de Nederlandse nationaliteit automatisch ook. U moet uw Nederlandse identiteitsbewijs inleveren.

Wat moet u weten

U kunt ook op andere manieren de Nederlandse nationaliteit verliezen. U raakt het Nederlanderschap bijvoorbeeld kwijt als u vrijwillig een andere nationaliteit aanneemt.

Daarnaast kan de overheid uw Nederlandse nationaliteit intrekken, ook als u daardoor staatloos wordt. Dit gebeurt bijvoorbeeld:

  • als u fraude heeft gepleegd bij de optie- of naturalisatieprocedure
  • als u voor een misdrijf tegen de Nederlandse staat bent veroordeeld

Aanvraag

Zo legt u een ‘verklaring van afstand’ af:

U neemt mee:

  • uw adresgegevens
  • een geldig identiteitsbewijs
  • een bewijs van een andere nationaliteit

Daarna ondertekent u de verklaring zelf.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de 'verklaring van afstand' zijn:

  • U bent meerderjarig.
  • U heeft nog een andere nationaliteit.

De gevolgen voor uw minderjarige kinderen zijn:

  • Als beide ouders geen Nederlander meer zijn, verliest het kind ook het Nederlanderschap.
  • Kinderen tussen de 12 en 16 jaar mogen hun mening geven.
  • Wanneer u 16 jaar of ouder bent, moet u zelf een verklaring van afstand afleggen.

Aanvullende informatie