Ceremonie bij naturalisatie

De naturalisatieceremonie is een speciale bijeenkomst voor mensen die Nederlander worden. Bij de ceremonie legt u een verklaring van verbondenheid af.

Bij de verklaring van verbondenheid belooft u

  • de vrijheden en rechten te respecteren die bij het Nederlanderschap horen 

  • de plichten te vervullen die bij het Nederlanderschap horen  

Daarna krijgt u het besluit van Nederlanderschap. Dit is de laatste stap in het proces voor het krijgen van de Nederlandse nationaliteit. 

Het besluit van Nederlanderschap geldt zodra u het besluit krijgt tijdens de ceremonie. Als u niet bij de ceremonie bent, wordt u geen Nederlander. Aanwezigheid is verplicht voor mensen vanaf 16 jaar die Nederlander willen worden. 

Elke gemeente organiseert een naturalisatieceremonie op de nationale naturalisatiedag (15 december). Daarnaast mogen gemeenten extra ceremoniedagen organiseren op andere dagen in het jaar. 

Voorwaarden

U kunt pas een uitnodiging voor de ceremonie krijgen als u de naturalisatie- of optieprocedure succesvol heeft doorlopen. 

Hoe lang duurt het

De termijnen voor de uitreiking zijn verschillend. 

Heeft u de optieprocedure gevolgd? Dan krijgt u een bevestiging dat u het Nederlanderschap krijgt. Binnen 9 weken vindt de uitreiking plaats. 

Heeft u de naturalisatieprocedure gevolgd? Dan ondertekent de koning het besluit van uw Nederlanderschap. Binnen 3 maanden vindt de naturalisatieceremonie plaats. U ontvangt de uitnodiging uiterlijk 6 weken voor de ceremonie. 

Aanvullende informatie

Meer informatie 

Informatie over de optieprocedureexterne-link-icoon
Informatie over de naturalisatieprocedureexterne-link-icoon
Lijst met landen waarbij u geen verblijfsvergunning nodig heeft voor optie/naturalisatieexterne-link-icoon
Informatie over de gevolgen van de brexitexterne-link-icoon
Informatie over afstand doen van uw oude nationaliteit bij naturalisatieexterne-link-icoon

Locatie   

De IND is geopend op werkdagen (maandag tot en met vrijdag). Veel vragen worden al beantwoord op de website van de INDexterne-link-icoon. Als u er daar niet uitkomt, kunt u uw vraag stellen via Twitter (@IND_NL), het e-mailformulier of telefonisch. Ook kunt u langskomen bij 1 van de kantoren van de IND.