Demonstratie of betoging houden

Een demonstratie is een groep mensen die bij elkaar komt om aandacht te vragen voor een gemeenschappelijk standpunt. Iedereen mag een demonstratie organiseren. De gemeente kan een demonstratie verbieden of bijvoorbeeld een andere plaats voor de demonstratie aanwijzen.

Aanvraag

U meldt de demonstratie op tijd bij de gemeente. U geeft door:

 • De datum van de demonstratie.
 • Het tijdstip van de demonstratie.
 • Hoeveel mensen meedoen.
 • Het doel waarvoor u de demonstratie houdt.

Wilt u bijvoorbeeld hard geluid maken, spandoeken ophangen, een podium of kramen plaatsen? Dan heeft u mogelijk ook vergunningen nodig. 

Voorwaarden

De voorwaarden voor het houden van een demonstratie zijn:

 • Het is vreedzaam.
 • Het is geen bedreiging voor:
  • De gezondheid.
  • Het verkeer.
  • De openbare orde.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing over uw melding. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.