Tijdelijke ontheffing van een straf aanvragen

Als u ernstige overlast veroorzaakt, dan kan de burgemeester u een straf opleggen. De straf kan een gebiedsverbod, uitgaansverbod, samenscholingsverbod of een meldingsplicht zijn. Kunt u zich niet aan uw straf houden en heeft u hier een goede reden voor? U heeft bijvoorbeeld een gebiedsverbod, maar u moet toch in dat gebied zijn. Dan kunt u een tijdelijke ontheffing van uw straf aanvragen bij de burgemeester.

bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.