Regels voor hondenbezitters

Bijna overal geldt de plicht om hondenpoep zelf op te ruimen. Honden moeten altijd aangelijnd zijn. Op sommige plekken mogen honden loslopen, maar er zijn ook plekken waar het verboden is voor honden.

Losloopgebieden

In de meeste wijken in Assen is een aangewezen stukje groen waar uw hond kan loslopen. Die gebieden herkent u de borden met de tekst ‘Uitrenplek, geen aanlijnplicht’. Ze staan ook op een kaart, die u online kunt bekijken. 

Er zijn een aantal gebieden waar uw hond niet mag komen. Ook niet aan de riem. Uw hond is bijvoorbeeld niet welkom op speelplekken. U herkent deze plekken aan het bord ‘Speelplek, geen honden’. Ook een deel van het strand en de omgeving van de Baggelhuizerplas is verboden voor uw hond. U kunt hieronder deze gebieden bekijken.

Honden Uitlaatgebieden Assen

Poep opruimen

Het is verplicht om zelf de poep van uw hond op te ruimen. Neem bij het uitlaten een schepje en zakje mee om te voorkomen dat u een boete krijgt. U kunt de poep weggooien in een speciale afvalbak voor hondenpoep of uw grijze kliko. Wilt u weten waar deze afvalbakken voor hondenpoep staan? Dit kunt u bekijken op de online kaart hondenuitlaatgebieden.

Alleen op een aantal aangewezen locaties geldt geen opruimplicht. Die gebieden herkent u aan de borden 'Uitlaatplek, geen opruimplicht’. 

Boetes

Handhavers controleren of de regels nageleefd worden. Houdt u zich niet aan de regels? Dan kunt u een boete krijgen. 

Tarieven boetes voor honden (2023) 

Overtreding Boete
Hond laten loslopen in bebouwde kom/buiten de bebouwde kom waar het niet is toegestaan€ 110 (Tarief 2024)
Hond laten loslopen in publiek toegankelijk gebied waar het niet is toegestaan€ 160 (Tarief 2024)
Hond laten loslopen zonder identificatiemerk€ 110 (Tarief 2024)
Geen opruimzakje of schepje bij zich hebben€ 110 (Tarief 2024)
Niet voldoen aan de verplichting om uitwerpselen op te ruimen€ 160 (Tarief 2024)
Hond laten verblijven of laten lopen op een openbare plaats of terrein van een ander€ 280 (Tarief 2024)
Na aanzegging van de burgemeester niet kort is aangelijnd en gemuilkorfd€ 280 (Tarief 2024)
De hond is niet voorzien van een afleesbare chip in verband met de hond€ 280 (Tarief 2024)
Administratiekosten per boete € 9 (Tarief 2024)

Niet eens met de boete? 

Dan kunt u in verzet gaan bij het Openbaar Ministerie. Informatie staat op de website van het Centraal Justitieel Incassobureauexterne-link-icoon.

Over het gedrag van de ambtenaar die u de boete gaf, kunt u een klacht indienen bij de gemeente

Bijtincidenten

De gemeente Assen heeft een protocol voor bijtincidenten. Meer informatie over de beleidsregels voor bijtincidenten.externe-link-icoon

Contact

Contact 

Ga voor vragen of opmerkingen naar onze contactpagina.