Venten

Venten is het verkopen van goederen van huis-aan-huis of op straat, zonder vaste plaats. U heeft een ventvergunning nodig om dit te kunnen doen. Voor het houden van huis-aan-huis acties waarvan de opbrengst ten goede komt aan een vereniging, school o.i.d. (denk aan verkoopacties van paaseitjes, potgrond etc.), heeft u geen vergunning nodig. Wel moet u dit melden bij de gemeente.

Voorwaarden

  • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • U neemt een geldig identiteitsbewijs mee als u artikelen op straat of aan de deur verkoopt.

Regels

  • Het is niet toegestaan om te venten op zondagen, of op maandag t/m zaterdag tussen 22.00 uur en 07.00 uur.
  • Het is niet toegestaan om te venten als daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid of de volksgezondheid in gevaar komt.
  • U verkoopt goederen en/of diensten op straat en gebruikt daarvoor geen standplaats.
  • U moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.
  • U mag met de verkoopwagen alleen stilstaan als u klanten hebt, anders moet u doorrijden.
  • U mag alleen artikelen venten die geschikt zijn om mee te venten.
  • Als u etenswaren of drinken verkoopt, moet u voldoen aan de eisen van de Voedsel en Warenautoriteitexterne-link-icoon.
  • U mag geen alcohol verkopen.

Hoe lang duurt het

De gemeente beslist binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.