BIZ-bijdrage

Ondernemers binnen een Bedrijven Investeringszone (BI-zone) moeten belasting betalen in de vorm van een BIZ-bijdrage. Een BI-zone is bijvoorbeeld een industrieterrein, bedrijventerrein of winkelgebied. Het geld van de BIZ-bijdrage wordt gebruikt om de bedrijfsomgeving veilig en aantrekkelijk te maken. Bijvoorbeeld door maatregelen tegen graffiti of voor een betere bereikbaarheid. Hiervoor wordt een speciale vereniging of stichting opgericht. Deze krijgt voor de maatregelen subsidie van de gemeente.

Voorwaarden

  • De onroerende zaken worden niet als woning gebruikt, zoals kantoorpanden en winkels.
  • Ondernemers uit het gebied zitten in de vereniging of stichting.
  • Voldoende ondernemers zijn het eens met de bijdrage.

Termijn

De BIZ-bijdrage gaat voor maximaal 5 jaar in. Daarna kan de gemeente deze steeds met maximaal 5 jaar verlengen.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de aanslag. Doe dit binnen 6 weken.