Gemeenschappelijke regelingen / Register

Gemeenten kunnen kiezen voor vormen van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke samenwerking. De publiekrechtelijke samenwerking gebeurt op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

De privaatrechtelijke samenwerking gebeurt vaak in vorm van oprichting van of deelneming in bijvoorbeeld stichtingen en vennootschappen of door het afsluiten van (samenwerkings-) overeenkomsten.

In dit register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen opgenomen waaraan de gemeente deelneemt: https://organisaties.overheid.nlexterne-link-icoon