Gemeenschappelijke regelingen / Register

Bijna elke gemeente werkt samen met andere gemeenten in de regio. Dat gebeurt op verschillende manieren en op verschillende terreinen.

Gemeenten kunnen kiezen voor vormen van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke samenwerking. De publiekrechtelijke samenwerking gebeurt op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

De privaatrechtelijke samenwerking geschiedt vaak in vorm van oprichting van of deelneming in bijv. stichtingen en vennootschappen of door het afsluiten van (samenwerkings-) overeenkomsten.

Indien de gemeente kiest voor een publiekrechtelijke samenwerking dient het college van burgemeester en wethouders ingevolge artikel 27 Wgr een register bij te houden.

In dit register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen opgenomen waaraan de gemeente deelneemt.

PDF-pictogramRegister van gemeenschappelijke regelingen gemeente Assen dec 2016 (pdf - 290 kB)

De gemeente Assen neemt momenteel (peildatum 1 januari 2016) deel aan een 10-tal Wgr-samenwerkingsverbanden, te weten:

  1. PDF-pictogramGemeenschappelijke regeling Alescon (pdf - 708)
  2. PDF-pictogramGemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe (pdf - 103kB)
  3. PDF-pictogramGemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Kredietbank (pdf - 68kB)
  4. PDF-pictogramGemeenschappelijke Regeling Werkplein Drentse Aa (WPDA) (603kB).pdf
  5. PDF-pictogramGemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Drenthe ( pdf - 3,1MB)
  6. PDF-pictogramGemeenschappelijke regeling RHC Drents Archief (pdf - 121kB)
  7. PDF-pictogramGemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (pdf - 198kB)
  8. PDF-pictogramGemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (pdf - 90kB)
  9. PDF-pictogramLichte Gemeenschappelijke Regeling Gemeente Assen en Waterschap Hunze en Aa’s (pdf - 143kB)
  10. PDF-pictogramLichte Gemeenschappelijke Regeling Gemeente Assen en WaterschapNoorderzijlvest. (pdf - 5MB)