Gemeenschappelijke regelingen / Register

Bijna elke gemeente werkt samen met andere gemeenten in de regio. Dat gebeurt op verschillende manieren en op verschillende terreinen.

Gemeenten kunnen kiezen voor vormen van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke samenwerking. De publiekrechtelijke samenwerking gebeurt op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

De privaatrechtelijke samenwerking geschiedt vaak in vorm van oprichting van of deelneming in bijv. stichtingen en vennootschappen of door het afsluiten van (samenwerkings-) overeenkomsten.

Indien de gemeente kiest voor een publiekrechtelijke samenwerking dient het college van burgemeester en wethouders ingevolge artikel 27 Wgr een register bij te houden.

In dit register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen opgenomen waaraan de gemeente deelneemt.

PDFRegister van gemeenschappelijke regelingen gemeente Assen dec 2016 (pdf - 290 kB)

De gemeente Assen neemt momenteel (peildatum 1 januari 2016) deel aan een 10-tal Wgr-samenwerkingsverbanden, te weten:

  1. PDFGemeenschappelijke regeling Alescon (pdf - 708)
  2. PDFGemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe (pdf - 103kB)
  3. PDFGemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Kredietbank (pdf - 68kB)
  4. PDFGemeenschappelijke Regeling Werkplein Drentse Aa (WPDA) (603kB).pdf
  5. PDFGemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Drenthe ( pdf - 3,1MB)
  6. PDFGemeenschappelijke regeling RHC Drents Archief (pdf - 121kB)
  7. PDFGemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (pdf - 198kB)
  8. PDFGemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe (pdf - 90kB)
  9. PDFLichte Gemeenschappelijke Regeling Gemeente Assen en Waterschap Hunze en Aa’s (pdf - 143kB)
  10. PDFLichte Gemeenschappelijke Regeling Gemeente Assen en WaterschapNoorderzijlvest. (pdf - 5MB)