Participatie

In Assen geven we ruimte aan ideeën en plannen van inwoners. Inwoners kunnen meedenken, meepraten en soms ook meebeslissen over onze plannen. Maar u kunt als inwoner ook zelf een idee voor de stad, uw buurt of dorp hebben. We willen de kennis en ervaring, creativiteit en organisatiekracht van inwoners én experts gebruiken bij het maken van de beste keuzes voor Assen. Keuzes die Assen leefbaar, aantrekkelijk en sterk houden maken we namelijk niet alleen, maar samen. Dat we vaker en meer willen samenwerken met inwoners, organisaties en ondernemers noemen we participatie. Waar we ‘inwoners’ zeggen, bedoelen we ook organisaties en ondernemers.

Wat is participatie? 

Als gemeente staan we midden in de samenleving. Elke dag zijn we aan het werk voor en met inwoners, bedrijven, instellingen en bezoekers van onze stad. Daarom betrekken we Assenaren bij alles wat we doen. Dat is participatie. Er zijn twee vormen van participatie:  

Inwonersparticipatie 

Bij inwonersparticipatie zetten we als gemeente de eerste stap en vragen we inwoners om mee te doen aan initiatieven. We communiceren helder, duidelijk en open over de plannen die we maken. En ook vertellen we op welke manier u kunt meedoen, meedenken, of meebeslissen. Soms moeten we als gemeente wetten of regels uitvoeren en is er weinig ruimte voor inbreng. Dan leggen we dat uit. Soms is er juist veel ruimte voor samenwerking en inbreng. U hoort dan van ons wat er van u verwacht wordt en wat we doen met uw inbreng. Wat hierbij ook belangrijk is, is dat u als inwoner over goede informatie beschikt om daadwerkelijk mee te kunnen doen.   

Overheidsparticipatie 

Bij overheidsparticipatie zet de inwoner de eerste stap. Inwoners zoeken de samenwerking met ons als overheid om hun initiatief verder te brengen. We nodigen inwoners uit om met plannen te komen. Steeds kijken we hoe we deze kunnen ondersteunen of mede mogelijk kunnen maken. 

Waarom is participatie belangrijk?  

Als overheid kunnen we het in deze tijd niet alleen. Vragen en uitdagingen van nu, zoals woningnood en klimaatverandering, vragen kennis van buiten. Samen met anderen plannen maken over zaken die raken, levert betere resultaten op. Door beter aan te sluiten bij behoeften, maken we een prettigere woon- en leefomgeving voor onze inwoners en een beter ondernemersklimaat. Participatie moedigt onderlinge contacten aan, maakt inwoners meer verantwoordelijk voor hun omgeving en zorgt daardoor voor een sterkere relatie met de lokale overheid. Dit zorgt ook voor meer onderling begrip.  

Wat verandert er door de Omgevingswet?  

De nieuwe Omgevingswet heeft twee grote bedoelingen. De wetten en regels voor ruimtelijke plannen wordt makkelijker gemaakt. Denk aan waar u rekening mee moet houden bij het aanleggen en aanpassen van wegen, water, bebouwing, groen en het milieu. De samenwerking tussen gemeenten, provincies en waterschappen met inwoners, ondernemers en organisaties wordt vergroot. Dit noemen we participatie. Deze participatie werkt twee kanten op: wij zullen als gemeente bij een Omgevingsvisie, Omgevingsplan of Omgevingsprogramma altijd de samenwerking moeten zoeken met inwoners, ondernemers en organisaties. En van initiatiefnemers vragen we dat ook te doen. Of het om een dakkapel gaat of over een serie woningen, het is altijd van belang de omgeving goed te informeren en te betrekken bij een idee of plan. We stimuleren en ondersteunen initiatiefnemers hierbij en ook mensen die te maken krijgen met een initiatief. Soms is participatie verplicht. 

Participatie is altijd belangrijk

Als u een initiatief neemt, bijvoorbeeld voor het bouwen van een schuur, het plaatsen van een hek of een dakkapel, dan is het betrekken van uw omgeving van belang. Voor omwonenden is het belangrijk om te weten wanneer u hiermee aan de slag gaat en of zij uw idee nog kunnen aanvullen of verbeteren. Soms verandert voor hen bijvoorbeeld het uitzicht, zorgt uw initiatief voor minder lichtinval of voor minder privacy. Door in gesprek te gaan kunt u door een kleine aanpassing meer begrip krijgen voor uw initiatief. Door uw buren hier in mee te nemen en open te staan voor suggesties zorgen we er voor dat samenleven in Assen nog leuker wordt. U kunt van ons verwachten dat we u aanmoedigen om uw omgeving te betrekken. Onze participatie-adviseurs denken graag met u mee hoe u dat kunt doen. Ook vindt u tips in de Handleiding voor participatie.

Wanneer is participatie verplicht?  

Elke gemeente stelt zelf een lijst op van soorten initiatieven waarbij participatie verplicht is. De gemeenteraad van Assen heeft deze lijst op 19 mei 2022 vastgesteld. U vindt de lijst op de website van de overheidexterne-link-icoon. Het gaat om grotere initiatieven die veel invloed op de omgeving hebben. Dan is participatie zo belangrijk dat u moet uitleggen op welke manier u dit organiseert en wat u met de reacties van omwonenden heeft gedaan.

Hoe doet u dit op een juiste manier?  

Als participatie verplicht is moet u als bedenker van een plan laten zien wat u heeft gedaan om uw omgeving te betrekken. Maar ook wat de uitkomsten van de bijeenkomst of gesprekken zijn geweest. Is een plan bijvoorbeeld aangepast zodat er rekening gehouden wordt met de wensen uit de omgeving? Wanneer u dit niet heeft gedaan verwachten we een goede uitleg wat voor u de redenen zijn om dit niet te doen. Vanzelfsprekend hopen we dat het gesprek met de omgeving heeft geleid tot een positieve uitkomst. Onze ervaring is dat er vaak ideeën zijn waar u zelf als initiatiefnemer niet aan gedacht heeft en die gemakkelijk te realiseren zijn.

Advies en ondersteuning 

Er zijn in Assen al veel plekken waar u met een initiatief terecht kunt. In alle wijken zijn medewerkers van Mijn Buurt Assen aanwezig. Bij hen kunt u een idee of plan melden en vragen op welke manier u hiermee verder kunt. Zij adviseren ook hoe u hierbij participatie kunt organiseren. Door u als initiatiefnemer zo goed mogelijk te ondersteunen, krijgen we ook zicht op de meest voorkomende vragen en hoe we de ondersteuning bij participatie verder kunnen verbeteren. Voor meer informatie over Mijn Buurt Assen, kijkt u op hun websiteexterne-link-icoon.