Omgevingsvergunning

Bent u van plan om te bouwen, verbouwen, uitbreiden, slopen, bomen te kappen of iets te veranderen in uw woonomgeving? U heeft vaak een omgevingsvergunning nodig. U vraagt alle vergunningen of ontheffingen voor uw werkzaamheden in één keer aan en krijgt ook maar één vergunning. Aanvragen kan bij het Omgevingsloket.