Omgevingsvergunning

Aanvragen

Publicatiedatum: 12-11-2019

Tot en met 6 november 2019 zijn bij de Eenheid Klant - team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om omgevingsvergunning ingediend:

 • Aziëweg 13 A, het wijzigen van het gebruik;
 • Chopinlaan 36, het plaatsen van een dakopbouw;
 • Lekstraat 2, het plaatsen van een tijdelijke schoorsteen;
 • Nijlandstraat 4 en 6, het bouwen van een woongebouw;
 • Rhônepad 45, het plaatsen van een dakopbouw;
 • Rolderstraat 108, het melden van lozen in de bodem of de riolering buiten inrichtingen (milieu);
 • Torenlaan 18D, het wijzigen van de gevel;
 • Zilverschoonstraat 13, het kappen van 1 berk;
 • Zuidersingel 21, het kappen van 1 beuk.

Deze publicatie betekent niet dat inzage en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is, maken wij te zijner tijd bekend onder de kop 'Ontwerpbeschikkingen' of 'Verleende omgevingsvergunningen'.

Verleende omgevingsvergunning

Tot en met 6 november 2019 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden:

Verleende vergunning (reguliere procedure)

 • Brinkstraat 85, het plaatsen van een luifel (04/11);
 • De Haar 9, het plaatsen van reclame-uitingen (01/11);
 • Dr Schaepmanstraat 47, het wijzigen van de gevel en het uitbreiden van de berging (01/11);
 • Forum 16, het wijzigen van reclame-uitingen (01/11);
 • Mr P J Troelstralaan 202, het uitbreiden van de woning (01/11);
 • Witterstraat 39, het plaatsen van twee bijgebouwen (31/10).

Geweigerde vergunningen (reguliere procedure)

 • Zeilmakerstraat t.o. nr 16, het plaatsen van reclame-uitingen (05/11).

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 30018, 9400 RA Assen. Als belanghebbenden een bezwaarschift hebben ingediend kunnen zij ook de Voorzieningenrechter rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. 

Verleende vergunningen (uitgebreide procedure)

 • Brink 1, het gedeeltelijk slopen en uitbreiden van een gebouw (31/10)


Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een gemotiveerd beroepsschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. De termijn van zes weken begint de dag na deze publicatie. Een beroepsschrift kan ook digitaal ingediend worden bij het digitale loket van de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx
Als belanghebbenden een beroepsschrift hebben ingediend, kunnen zij ook de Voorzieningenrechter rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Aanvragen

Publicatiedatum: 05-11-2019

Tot en met 30 oktober zijn de volgende aanvragen om omgevingsvergunning ingediend:

 • Anreperstraat 118, het plaatsen van een dakopbouw;
 • Blokmakerstraat 2, het kappen van 16 populieren;
 • De Haar 9, het plaatsen van reclame-uitingen;
 • Gedempte Singel 56, het intern wijzigen van een woning;
 • Griekenlandlaan 26, het wijzigen van het gebruik naar wonen;
 • Molenstraat 262 en 262 a, het uitbreiden van een gebouw, het kappen van 3 bomen en het aanleggen van een uitrit;
 • Oleanderhage 11, het plaatsen van een carport;
 • Zilverschoonstraat 13, het kappen van 1 boom.

Deze publicatie betekent niet dat inzage en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is, maken wij te zijner tijd bekend onder de kop 'Ontwerpbeschikkingen' of 'Verleende omgevingsvergunningen'.

Verleende omgevingsvergunning

Tot en met 30 oktober 2019 hebben burgemeester en wethouders het volgende besluit verzonden:

Verleende vergunning (reguliere procedure)

 • Brunelstraat, tuin Vredeveldseschool, het kappen van 2 acacia's, onder voorwaarde van herplant (24/10);
 • De Vallei 76, het kappen van een berk (28/10);
 • De Wouden 310, het kappen van een berk, onder voorwaarde van herplant (25/10);
 • Emmastraat 22, het kappen van een dennenboom, onder voorwaarde van herplant (25/10);
 • Gooiland 10, het kappen van 3 dennenbomen, onder voorwaarde van herplant (28/10);
 • Gooiland 7, het kappen van een es, onder voorwaarde van herplant (25/10);
 • Hertshooistraat 38, het wijzigen van de gevels en het uitbreiden van de woning (25/10);
 • Hoogbree 32, het plaatsen van een erfafscheiding (24/10);
 • Leliestraat 3, het kappen van een kastanjeboom, onder voorwaarde van herplant (28/10);
 • Lesturgeonstraat 7, het kappen van 2 bomen, onder voorwaarde van herplant (28/10);
 • Mercuriushof (openbaar groen tussen het Kanaal en Mercuriushof), het kappen van een linde, onder voorwaarde van herplant (30/10);
 • Schepersmaat 4, het kappen van 4 eiken en 5 essen, onder voorwaarde van herplant (24/10);
 • Varenkampen 16, het kappen van een hazelaar, onder voorwaarde van herplant (25/10);
 • Vredeveldseweg 74, het aanleggen van een uitrit (25/10).

Geweigerde vergunningen (reguliere procedure)

 •  -Molenstraat, nabij nr 158, kad. sectie AA, nr 4017, het snoeien van een eikenboom(25/10).

 Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 30018, 9400 RA Assen. Als belanghebbenden een bezwaarschift hebben ingediend kunnen zij ook de Voorzieningenrechter rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. 

Aanvragen

Publicatiedatum: 28-10-2019

Tot en met 23 oktober 2019 zijn bij de Eenheid Klant - team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvraag om omgevingsvergunning ingediend:

 • Amelte 13, het kappen van 1 boom (noodkap);
 • Balkenweg 3, het plaatsen van 3 tijdelijke banners;
 • De Vallei 76, het kappen van 1 berk;
 • Gooiland 10, het kappen van 3 dennenbomen;
 • Havenkade 18, het wijzigen van de gevel;
 • Hietlanden, nabij nr 1, het kappen van 1 wilg (noodkap);
 • Juniperusplantsoen 19, het verbreden van een uitrit;
 • Juniperusplantsoen 25, het verbreden van een uitrit;
 • Markt 15 en Kerkstraat 31, het bouwen van 4 appartementen en kantoorruimte en het wijzigen van de gevel;
 • Marktstraat 21 t/m 21B, het kappen van 1 boom;
 • Mercuriushof (openbaar groen tussen het Kanaal en Mercuriushof), het kappen van 1 linde;
 • Oosterhoutstraat 7, het kappen van 1 boom;
 • Plan 'Langedijk' kavels 1, 2 en 3, het bouwen van 3 woningen;
 • Stadhouderslaan, naast nr 88 , het kappen van 2 wilgen;
 • Vredeveldseweg 74, het aanleggen van een uitrit.

Deze publicatie betekent niet dat inzage en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is, maken wij te zijner tijd bekend onder de kop 'Ontwerpbeschikkingen' of 'Verleende omgevingsvergunningen'.

Verleende omgevingsvergunning

Tot en met 23 oktober 2019 hebben burgemeester en wethouders het volgende besluit verzonden:

Verleende vergunning (reguliere procedure)

 •  Houtlaan 62, het wijzigen van gevels (17/10).

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 30018, 9400 RA Assen. Als belanghebbenden een bezwaarschift hebben ingediend kunnen zij ook de Voorzieningenrechter rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. 

Aanvragen

Publicatiedatum: 22-10-2019

Tot en met 16 oktober 2019 zijn bij de Eenheid Klant - team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvragen om omgevingsvergunning ingediend:

 • Europaweg-Zuid 1, het plaatsen van een tijdelijke sanitaire unit;
 • Lesturgeonstraat 7, het kappen van 2 bomen;
 • Mr P J Troelstralaan 202, het uitbreiden van de woning;
 • Zeilmakerstraat 30, het plaatsen van reclame-uitingen.

Deze publicatie betekent niet dat inzage en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is, maken wij te zijner tijd bekend onder de kop 'Ontwerpbeschikkingen' of 'Verleende omgevingsvergunningen'.

Aanvragen

Publicatiedatum: 17-10-2019

Tot en met 9 oktober zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend:

 • Anreep, t.o. nr 10, het aanleggen/planten van 8 bomen;
 • Doevenkamp 81, het kappen van 2 bomen;
 • kadastraal bekend sectie T, nummer 3018 (Lottingstraat), het bouwen van 14 woningen;
 • Leliestraat 3, het kappen van 1 kastanjeboom;
 • Steenhouwerstraat 2, het uitbreiden van een bedrijfspand en het wijzigen van de gevels;
 • Talmastraat 105, het plaatsen van een bijgebouw;
 • Vestesingel 96, het wijzigen van de gevel;
 • Vlasveld 35, het plaatsen van een dakkapel.

Deze publicatie betekent niet dat inzage en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is, maken wij te zijner tijd bekend onder de kop 'Ontwerpbeschikkingen' of 'Verleende omgevingsvergunningen'.

Verleende omgevingsvergunning

Tot en met 9 oktober hebben burgemeester en wethouders het volgende besluit verzonden:

Verleende vergunning (reguliere procedure)
 

 • Groningerstraat 15A, het wijzigen van het gebruik (verruiming openingstijden) (08/10).

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 30018, 9400 RA Assen. Als belanghebbenden een bezwaarschift hebben ingediend kunnen zij ook de Voorzieningenrechter rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. 

Publicatie melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Assen maakt bekend de volgende melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer te hebben ontvangen:

 • W.A. Scholtenstraat 7, de melding heeft betrekking op het veranderen van een inrichting.

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.

Aanvragen

Publicatiedatum: 10-10-2019

Tot en met 9 oktober 2019 zijn bij de Eenheid Klant - team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende aanvraag om omgevingsvergunning ingediend:

 • Anreep, t.o. nr 10, het aanleggen/planten van 8 bomen;
 • Doevenkamp 81, het kappen van 2 bomen;
 • kadastraal bekend sectie T, nummer 3018 (Lottingstraat), het bouwen van 14 woningen;
 • Leliestraat 3, het kappen van 1 kastanjeboom;
 • Steenhouwerstraat 2, het uitbreiden van een bedrijfspand en het wijzigen van de gevels;
 • Talmastraat 105, het plaatsen van een bijgebouw;
 • Vestesingel 96, het wijzigen van de gevel;
 • Vlasveld 35, het plaatsen van een dakkapel.

Deze publicatie betekent niet dat inzage en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is, maken wij te zijner tijd bekend onder de kop 'Ontwerpbeschikkingen' of 'Verleende omgevingsvergunningen'.

Verleende omgevingsvergunning 

Tot en met 9 oktober 2019 hebben burgemeester en wethouders het volgende besluit verzonden: 

Verleende vergunning (reguliere procedure)

 • Groningerstraat 15A, het wijzigen van het gebruik (verruiming openingstijden) (08/10). 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 30018, 9400 RA Assen. Als belanghebbenden een bezwaarschift hebben ingediend kunnen zij ook de Voorzieningenrechter rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.  

Publicatie melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Assen maakt bekend de volgende melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer te hebben ontvangen:

 • W.A. Scholtenstraat 7, de melding heeft betrekking op het veranderen van een inrichting.

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.

Aanvragen

Publicatiedatum 07-10-2019

Tot en met 2 oktober zijn bij de volgende aanvraag om omgevingsvergunning ingediend:

 • A H G Fokkerstraat 20, het wijzigen van een verleende vergunning (O2019-0499);
 • Boerhoorndreef 99, het uitbreiden van de woning;
 • Gooiland 7, het kappen van een es;
 • Groningerstraat 15A , het wijzigen van het gebruik (verruiming openingstijden);
 • Rolderstraat 34 en 36, het wijzigen van de gevel, het plaatsen van zonnepanelen, het plaatsen van een erfafscheiding, het plaatsen van een bijgebouw en het uitbreiden van de woning;
 • Sluisstraat 157, het bouwen van vier woningen;
 • Stationsstraat 4 t/m 10, het intern wijzigen van een gebouw;
 • Vaart N.Z. 58 , het kappen van een es.

Deze publicatie betekent niet dat inzage en het inbrengen van bedenkingen/bezwaren mogelijk is. De plannen waarbij dit wel mogelijk is, maken wij te zijner tijd bekend onder de kop 'Ontwerpbeschikkingen' of 'Verleende omgevingsvergunningen'.

Verleende omgevingsvergunningen

Tot en met 2 oktober hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten verzonden:

Verleende vergunningen (reguliere procedure)

 • Brink, kad. sectie I, nr 13515, het intern wijzigen van een gebouw, het vervangen van een trap (01/10).

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit naar de aanvrager, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 30018, 9400 RA Assen. Als belanghebbenden een bezwaarschift hebben ingediend kunnen zij ook de Voorzieningenrechter rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. 

Ontwerpbeschikking

Burgemeester en wethouders maken, ingevolge artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend, dat bij de Eenheid Klant - team Bouwen, Wonen en Ondernemen, de volgende ontwerp beschikking ter inzage ligt:

 • Aletta Jacobsweg 82, voor het deels verbouwen en het brandveilig in gebruik nemen van een gebouw (30/09).

Zienswijzen

Met ingang van 9 oktober kunt u gedurende zes weken eventuele zienswijzen over bovengenoemde ontwerp beschikking en aanvraag indienen bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 30018, 9400 RA  Assen. Na deze termijn nemen B en W een definitieve beschikking op de aanvraag.