Omgevingsvergunning aanvragen

U kunt de vergunning direct online aanvragen. U heeft hier uw DigiD voor nodig. Op de website van OLO vindt u uitgebreide informatie over de omgevingsvergunning en hulp bij het aanvragen.

Aanvraag

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan:

  • Ga naar Omgevingsloket online
  • Doe de vergunningscheck.
  • U ziet of u een vergunning nodig heeft. U kunt de vergunning meteen aanvragen.
  • Log in:
    • voor uzelf: met DigiD
    • voor een bedrijf: met eHerkenning

Een omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag.

Kosten

Voor een vergunning brengt de gemeente kosten in rekening. Die kosten heten leges. Ook wanneer een aanvraag omgevingsvergunning wordt geweigerd, ingetrokken of buiten behandeling wordt gelaten, bent u leges verschuldigd.

De leges zijn door de gemeenteraad vastgesteld. Tarieventabel behorende bij belastingen, heffingen en rechten 2023.

Als u wilt weten of uw plan kans van slagen heeft, doet u er verstandig aan om eerst een vooroverleg in te dienen.

Termijn

Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn kan de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen. 

Bezwaar

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.