Omgevingsvergunning aanvragen

U kunt de vergunning direct online aanvragen. U heeft hier uw DigiD voor nodig. Mocht u er zelf niet uitkomen, kunt u het stappenplan bekijken of een afspraak maken.

Omgevingsvergunning/melding

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan:

  • Ga naar Omgevingsloketexterne-link-icoon
  • Doe de vergunningscheck.
  • U ziet of u een vergunning nodig heeft. U kunt de vergunning meteen aanvragen.
  • Log in:
    • voor uzelf: met DigiD
    • voor een bedrijf: met eHerkenning

Een omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag.

Omgevingsloket

Via de vergunning check op het Omgevingsloketexterne-link-icoon ziet u meteen of u voor uw situatie een omgevingsvergunning nodig heeft. Of dat u zonder vergunning aan de slag kunt.

Termijn

Binnen acht weken beslissen we op uw aanvraag omgevingsvergunning regulier. Een uitgebreide procedure duurt maximaal zes maanden. Dat is vanaf de datum waarop we uw aanvraag ontvangen hebben. We mogen deze termijnen nog eenmaal met zes weken verlengen.

Voor het beoordelen van een melding geldt een termijn van maximaal vier weken.

Vraagt u voor meerdere activiteiten een omgevingsvergunning aan? En zijn er verschillende beslistermijnen? Houd dan rekening met de langste termijn.

Kosten

Voor een vergunning brengen we kosten in rekening. Die kosten heten leges. De kosten zijn afhankelijk van de activiteit die u wilt uitvoeren. U betaalt deze kosten ook als een aanvraag omgevingsvergunning wordt geweigerd, ingetrokken of buiten behandeling wordt gelaten. 

Stuurt u een aanvraag omgevingsvergunning in na een aanvraag voor het verkennen van uw plan en is dit plan identiek? Dan krijgt u de kosten van de aanvraag voor het verkennen van uw plan als korting op de aanvraag omgevingsvergunning. 

De leges zijn door de gemeenteraad vastgesteld. U kunt deze vinden in de Tarieventabel behorende bij belastingen, heffingen en rechten 2024externe-link-icoon.

Er zijn geen kosten verbonden aan het doen van een melding.

Heeft u nog vragen? Bekijk de pagina met veelgestelde vragen. U kunt ook een e-mail sturen naar vergunningen@assen.nl.

AVG

Lees de privacyverklaringexterne-link-icoon voordat u uw persoonsgegevens invult.

Meer informatie