Omgevingsplan

Nu de Omgevingswet van start is gegaan, hebben wij als gemeente nieuwe hulpmiddelen om mee te werken. Eén daarvan is het omgevingsplan. In het omgevingsplan staat wat u wel en niet mag in uw omgeving.

Wat is het omgevingsplan?

Het omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die we stellen in de gemeente Assen. De leefomgeving is alles wat u om u heen ziet, ruikt, hoort en voelt. Zoals bouwwerken, verkeer, water, bodem en natuur. Per gemeente is er één omgevingsplan. Deze komt in de plaats van de huidige bestemmingsplannen en overheidsbesluiten die gaan over de fysieke leefomgeving. 

De regels in het omgevingsplan sluiten aan bij onze omgevingsvisie ‘Assen Nog Mooier’ en ander gemeentelijk beleid. Het omgevingsplan vormt voor ons het toetsingskader voor een aanvraag omgevingsvergunning, het doen van een melding of vergunningsvrij bouwen.

Wanneer is het omgevingsplan klaar?

We hebben tot eind 2031 de tijd om onze bestemmingsplannen om te zetten naar een volledig nieuw omgevingsplan. Dit gaan we gebied voor gebied doen. Dat betekent dat tijdens de overgangsperiode (tot en met 2031) voor sommige gebieden in onze gemeente al het nieuwe omgevingsplan geldt, en voor andere gebieden de regels uit de huidige bestemmingsplannen nog gelden.

De gemeenteraad heeft op 15 juni 2023 de Nota van Uitgangspunten Omgevingsplan vastgesteld. Hierin staat hoe we de komende jaren aan de slag gaan met het opstellen van het omgevingsplan. De Nota van Uitgangspunten Omgevingsplan kunt u vinden op de website van de gemeenteraadexterne-link-icoon.

Waar kan ik het omgevingsplan vinden?

Het omgevingsplan wordt digitaal beschikbaar gesteld via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)externe-link-icoon. Op deze landelijke website kunt u straks precies zien welke regels uit het omgevingsplan er gelden op een bepaalde locatie. 

Meer weten?

Wilt u meer weten? Kijk op de website van IPLOexterne-link-icoon, daar vindt u meer informatie.