Assense deel van Doorfietsroute De Groene As geopend

27 mei 2024
Voorpagina

Donderdag 16 mei werd de Doorfietsroute De Groene As voor het publiek geopend. Anderhalf jaar later dan de bedoeling was, kunt u fietsen op het Assense deel van de Doorfietsroute. Dat er aan de bouw van ieder bouwwerk, dus ook aan die van Doorfietsroute De Groene As, heel wat rekenwerk vooraf gaat, is wel zeker. In oktober 2023 zou het laatste stukje van de Doorfietsroute gelegd worden, maar toen was door de natte herfst de ondergrond te vochtig. Projectleider Eugene Moreu: “Beton leggen zou toen onverantwoord zijn. Het laatste deel werd in maart 2024 aangelegd.”

De Doorfietsroute moet ook berekend zijn op zwaardere voertuigen dan alleen fietsen, zoals auto’s voor onderhoud. In het ergste geval zou er ook een brandweerwagen overheen moeten kunnen om bedrijven aan de Philipsweg te bereiken. Kwelwater, grondwater dat door druk via meer dan honderd ‘fonteintjes’ bij een oude damwand in het Haven-kanaal uit de kanaalbodem bleek te komen, vroeg om een andere constructie dan voorzien en dus nieuwe berekeningen. (Een damwand is een rechtop in de grond geslagen wand om water te keren).

Kwelwater van een ondergrondse smeltwater rivier 

Om de Doorfietsroute stabiel te maken zou eerst vanaf de sluis in het Havenkanaal met ankers een damwand geslagen worden. “We ontdekten dat het kwelwater dat steeds bij die meer dan honderd al geslagen ankers opborrelde, in feite regenwater bleek te zijn dat vanaf de hoger gelegen Hondsrug na dertig/veertig jaar haar laagste punt op zoekt”, legt Moreu uit. “Op drie tot vier meter diepte bevindt zich een harde ondoordringbare laag die in de ijstijd is gevormd en als bodem van een ondergrondse rivier, dat kwelwater steeds naar het Havenkanaal draagt.”

Extra stortsteen, zand en drainage 

“Water dat zich ophoopt achter de oude damwand geeft druk en maakt de Doorfietsroute instabiel, zeker als er ook hulpdiensten met zwaar materieel over moeten kunnen rijden”, vervolgt Moreu. “Een nieuwe damwand door die ondoordringbare laag slaan, zou zware trillingen geven. Het risico op schade aan gebouwen in de omgeving zou groot zijn. Daarom hebben we extra stortsteen en zand in het kanaal tegen de oude damwand gestort, zodat dat voldoende tegendruk geeft. En het eeuwig opkomende kwelwater laten we nu via een drainagesysteem het kanaal inlopen. Als u van uw fiets afstapt en luistert, kunt u het kwelwater horen stromen bij de kribben.”

Opening anderhalf jaar later 

“Zo is de Doorfietsroute controleerbaar en beheersbaar geworden”, concludeert Moreu. “Mede door nieuwe vergunningen die we hebben moeten aanvragen en meerdere berekeningen en toetsingen die we hebben laten doen, anderhalf jaar dan gepland. De Doorfietsroute is natuurlijk op onderdelen duurder geworden dan voorzien, maar door meevallers te hebben op andere delen van het project, is het binnen het totale gereserveerd budget gebleven. Gelukkig hebben we niet een dure nieuwe damwandconstructie hoeven te maken. Met het nieuwe ontwerp is er ook een ecologische oever gekomen waar planten kunnen groeien die weer beschutting kunnen geven aan waterdieren en vissen.”