C.T. Storkweg 6C

Aan de CT Storkweg 6 heeft de gemeente 9 boxen in bezit, waarvan er met enige regelmaat één of meerdere boxen te huur staan. De boxen liggen in het ontwikkelingsgebied ‘’Het Havenkwartier’’, waarop termijn nieuwbouwontwikkeling gaat plaatsvinden waarvoor het pand gesloopt dient te worden. Het onderhoudsniveau van het pand is hierdoor tot het minimale beperkt.

De box ligt aan de straatkant en heeft zowel een toegangsdeur als rolluik. Voor de eigen box mag geparkeerd worden, zolang dit de medehuurders niet hindert. De afmeting van de box is 10m x 8m en heeft een hoog plafond. Het is toegestaan om zelf een vide o.i.d. aan te brengen, zolang dit niet de muren beschadigd en aan het einde van het huurtermijn wordt verwijderd. Huurprijs is exclusief btw en de huurder dient zelf een energiecontract af te sluiten voor water en elektra. De box wordt kaal opgeleverd.

Oppervlakte:

80 m2

Huurprijs:

€550 per maand exclusief btw

Huurtermijn:

Onbepaalde tijd

Opzegtermijn:

Tenminste 3 maanden

Elektra en water

Huurder is zelf verantwoordelijk voor afsluiten van elektra en water

Toilet + wasbakje aanwezig

Voorwaarden:

  • Het gehuurde ligt in het herontwikkelingsgebied Havenkwartier en wordt op termijn gesloopt. De gemeente is bij einde huur niet verplicht tot herhuisvesting of een tegemoetkoming;
  • Het gehuurde wordt minimaal onderhouden (alleen noodzakelijk groot onderhoud);
  • Huurregime kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW;
  • De algemene bepalingen huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW d.d. 17-02-2015 zijn van toepassing;  
  • Vanuit het gehuurde is verkoop niet toegestaan.

Selectiecriteria

De eerste gegadigde die reageert en voldoet aan de gestelde basiscriteria (Bibob, huurprijs, bestemming etc.) krijgt een aanbod huurovereenkomst.

Wilt u aanspraak maken op aanbieding van verhuur?

Indien u in aanmerking wilt komen voor het huren van het object dan dient u uw interesse kenbaar te maken door middel van een invulformulier. Via de onderstaande button komt u bij het invulformulier.

De gemeente vergoedt geen kosten die voor het maken van de inschrijving worden gemaakt.

Het staat de gemeente vrij om op ieder moment de procedure te beëindigen en niet over te gaan tot een aanbieding van verhuur. U heeft in een dergelijk geval geen enkel recht op vergoeding van kosten en/of schade op welke wijze dan ook.

Vragen en bezichtiging

Het is mogelijk de bedrijfsruimte te bezichtigen en verdere toelichting te vragen. U kunt dit aangeven in het formulier.