Gebruiksvergunning, onderdeel van de omgevingsvergunning

Bezit u een gebouw of ander bouwwerk? Dan moet u een aantal maatregelen nemen om dit gebouw brandveilig te kunnen gebruiken. Hiervoor zijn regels gemaakt. Al deze regels samen noemen we het Bouwbesluit. Meestal moet de eigenaar via een gebruiksmelding laten zien dat de brandveiligheidsvoorschriften in het pand zijn toegepast vanuit het Bouwbesluit. Gebouwen die gebruikt worden voor bepaalde activiteiten moeten een omgevingsvergunning hebben. Dit hoort bij het onderdeel brandveilig gebruik. Vroeger was dit gebruiksvergunning.

Wanneer een gebruiksvergunning?

Een bedrijf, organisatie of eigenaar van een gebouw is omgevingsvergunning plichtig wanneer:

  • Aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt gegeven. Bijvoorbeeld verzorgingstehuizen en hotels.
  • Aan meer dan tien kinderen jonger dan 12 jaar, of aan meer dan tien lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten dagverblijf wordt gegeven. Bijvoorbeeld kinderdagverblijven en bassischolen.  

Wanneer een gebruiksmelding?

Een bedrijf, instelling of eigenaar van een gebouw moet een gebruiksmelding doen wanneer:

  • In het gebouw meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig zullen zijn (anders dan in een één- of meergezinshuis) (bijvoorbeeld horecagelegenheden, winkels, scholen voor voortgezet onderwijs, kantoren, enzovoort);
  • Een woonfunctie in gebruik te nemen of te gebruiken voor kamerverhuur;
  • Het gebruik van het bouwwerk klopt volgens de voorschriften van het Bouwbesluit.

Termijn

Wij bekijken een omgevingsvergunning brandveilig gebruik binnen 26 weken. Deze periode kan één keer met zes weken verlengd worden. Een melding brandveilig gebruik bouwwerken bekijken we binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze periode kan één keer met zes weken verlengd worden.