Gemeentelijke adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit

Uw bouwplannen moeten de juiste welstandseisen hebben. Welstandseisen zijn voorwaarden over hoe uw gebouw eruit moet zien. Bijvoorbeeld of een serre of dakkapel in de omgeving past. We hebben deze voorwaarden beschreven in de welstandsnota. De Gemeentelijke Adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit kijkt of uw bouwplan aan de juiste eisen voldoet.

Agenda:
Volgt