Herinrichting Gerard Doustraat

In de Gerard Doustraat gaan we groot onderhoud uitvoeren aan de wegen en het riool. Er komt een gescheiden riolering, de bestrating wordt vernieuwd en de waterafvoer bij hevige regenbuien wordt verbeterd. Buurtbewoners hebben in het voorjaar van 2022 mee kunnen denken over de plannen. De wens voor meer parkeerplaatsen en maatregelen om snelheid van auto’s in de straat te verminderen zijn meegenomen in de plannen. Aannemer Schagen Infra gaat de werkzaamheden voor ons uitvoeren. In september 2023 staan de eerste werkzaamheden gepland.

Wat gaat er gebeuren?

  • Het riool wordt vervangen en er komt een regenwaterriool.
  • Er komt een wadi tussen de flat en de Frans Halslaan om regenwater op te vangen.
  • We verbeteren de afwatering van sloten.
  • We leggen nieuwe bestrating aan.
  • We nemen maatregelen in de Gerard Doustraat om snelheid te remmen.
  • Er komen veertien nieuwe parkeerplekken in de buurt.
  • Er komen grotere fietsenstallingen voor de flats.
  • Bomen die ziek zijn of in slechte staat, zijn onlangs gekapt. Op verschillende plekken in de buurt planten we nieuwe bomen en struiken aan.
  • De oude zandbak tussen de flats aan de Gerard Doustraat wordt verwijderd. 
  • Enexis gaat een aantal elektriciteitskabels en leidingen vervangen.

Planning

Op maandag 18 september 2023 start Enexis met de werkzaamheden in de buurt. Vervolgens zal aannemer Schagen op 2 oktober 2023 van start gaan. We verwachten dat de werkzaamheden medio maart 2024 zijn afgerond. De exacte planning en volgorde van de werkzaamheden is nog niet bekend. Begin september is er meer duidelijkheid over de planning. We informeren omwonenden hierover per brief.

Meer informatie

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem dan gerust contact op met de projectleider, Eugene Moreu, via info@assen.nl.