Herinrichting Gerard Doustraat

In de Gerard Doustraat gaan we groot onderhoud uitvoeren aan de wegen en het riool. Er komt een gescheiden riolering, de bestrating wordt vernieuwd en de waterafvoer bij hevige regenbuien wordt verbeterd. Buurtbewoners hebben in het voorjaar van 2022 mee kunnen denken over de plannen. De wens voor meer parkeerplaatsen en maatregelen om snelheid van auto’s in de straat te verminderen zijn meegenomen in de plannen. Na de zomer gaan we op zoek naar een aannemer die de werkzaamheden voor ons kan uitvoeren.

Wat gaat er gebeuren?

 • Het riool wordt vervangen en er komt een regenwaterriool.
 • Er komt een wadi tussen de flat en de Frans Halslaan om regenwater op te vangen.
 • We verbeteren de afwatering van sloten.
 • We leggen nieuwe bestrating aan.
 • We nemen maatregelen in de Gerard Doustraat om snelheid te remmen.
 • Er komen veertien nieuwe parkeerplekken in de buurt.
 • Er komen grotere fietsenstallingen voor de flats.
 • Bomen die ziek zijn of in slechte staat, worden gekapt. Daarnaast planten we nieuwe bomen en struiken aan. 
 • De oude zandbak tussen de flats aan de Gerard Doustraat wordt verwijderd. 

Planning

 • Juli 2022:         vaststellen definitief ontwerp
 • Zomer 2022:   aanbesteden werkzaamheden
 • Najaar 2022:   start werkzaamheden (verwachting)

Meer informatie

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neem dan gerust contact op met de projectleider, Eugene Moreu, via info@assen.nl.