Informatieaanvraag Wet open overheid

U mag de gemeente vragen om informatie over beleid of uit andere documenten. Dit staat in de Wet open overheid (Woo).

Aanvraag

U geeft in uw verzoek aan:

 • over welk onderwerp u informatie wilt hebben
 • welke documenten u wilt bekijken
 • op welke manier u de informatie wilt bekijken of ontvangen

Dit kan schriftelijk. U hoeft niet te laten weten waarom u de informatie wilt hebben. U krijgt binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek bericht van de gemeente. Deze periode kan nog een keer verlengd worden met 2 weken.

Voorwaarden

De voorwaarden om een verzoek om informatie te doen zijn:

De informatie is aanwezig bij de gemeente (en niet bij bijvoorbeeld een ministerie of provincie).

U mag geen stukken inzien:

 • die over de staatsveiligheid gaan
 • waardoor de koning en regering in gevaar komen
 • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan
 • waarin informatie staat over het privéleven van anderen (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG)

Ook kan de gemeente om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • opsporing en vervolging van strafbare feiten
 • inspectie, controle en toezicht door de overheid
 • voorkennis voorkomen bij de aanvrager

De gemeente kan de informatie op de volgende manieren geven:

 • U krijgt een kopie.
 • U mag het document bekijken.
 • U krijgt een samenvatting van de inhoud.
 • U krijgt informatie over de inhoud.
 • U krijgt de informatie via internet.

Kosten

Voor de behandeling van een Woo-verzoek worden geen kosten in rekening gebracht.

Aanvullende informatie

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de beslissing over uw verzoek. Doe dit binnen 6 weken. Heeft u een spoedeisend belang? Vraag dan ook een voorlopige uitspraak (voorziening) aan bij de rechtbank.

Bent u het vervolgens niet eens met de uitspraak van de gemeente over uw bezwaar? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Ook kunt u de ingediende WOO verzoeken inzienexterne-link-icoon.