Meer maatwerk bij indicaties voor jeugdhulp en ondersteuning

21 mei 2024
Voorpagina

Vanaf 1 juni 2024 worden nieuwe indicaties voor jeugdhulp en ondersteuning voor een langere tijd afgegeven. Dat geeft rust en zekerheid voor inwoners en vermindert administratieve last in de zorg en bij de gemeente.

Onze gemeente werkt nu vaak met indicaties van één jaar. Dit is voor de inwoner belastend. Ook kan onzekerheid ontstaan. Krijg ik komend jaar nog wel de hulp die ik nodig heb?

Maatwerk 

We gaan indicaties voor langere tijd afgeven, volgens een nieuwe richtlijn. Zeker als er geen -of maar beperkt zicht is op verbetering. Inwoners met een tijdelijke beperking of wisselende ondersteunings- of zorgbehoefte krijgen een kortere indicatie, passend bij de situatie. We leveren maatwerk. Bestaande indicaties lopen door tot de einddatum, de nieuwe richtlijn wordt vervolgens bij de eerstvolgende indicatie toegepast.