Over afval scheiden

Over afval scheiden in Drenthe 

‘Geef het door’ is een campagne van alle Drentse gemeenten. Samen hebben we het doel om Drenthe zo goed mogelijk aan de volgende generaties door te geven. Dat doen we door samen zo min mogelijk nieuwe grondstoffen te gebruiken. We doen dit door ons afval goed te scheiden waardoor de hoeveelheid restafval steeds verder afneemt. En dat er meer herbruikbare grondstoffen ontstaan. Doe ook mee en geef Drenthe door! Lees meer op www.drenthegeeftdoor.nlexterne-link-icoon

We zijn in Assen al heel goed op weg met afvalscheiding. Ieder huishouden beschikt over een oranje, groene, blauwe en grijze container. Op verschillende plekken in de stad kan textiel en glas ingeleverd worden. Elk huishouden mag ieder kalenderjaar gratis 300 kilo grofvuil brengen naar het milieupark. 

Afval bestaat niet!

Veel dingen die we weggooien, kunnen opnieuw gebruikt worden of een ander doel dienen. Bijvoorbeeld door ze naar een kringloopwinkel te brengen of aan te bieden voor recycling. Zo kan het lege PET-flesje weer een fleecetrui of boodschappentas worden. Bio-afval (Groente-, Fruit- en Tuinafval) levert door vergisting biogas op waarna het restant wordt gecomposteerd. Papier wordt opnieuw (kranten)papier. 

Op naar 75% herbruikbaar afval

Al het afval dat in de oranje, groene of blauwe container mag, is herbruikbaar. Restafval (alles wat in de grijze container hoort) is dat niet. We werken in Assen naar een stijging van het herbruikbaar afval naar 75% en een daling van de hoeveelheid restafval naar 100 kilo per persoon per jaar. Dit gaat om zowel de inhoud van de grijze container als de stortingen grof huishoudelijk afval op het milieupark. Landelijk wordt toegewerkt naar 30 kilo per persoon. Dat bespaart steeds schaarser wordende grondstoffen en vermindert vervuilende productieprocessen. Ook hoeft er dan minder afval te worden verbrand.