Proces aanvraag verkennen initiatief

Heeft u het verkennen van een plan aangevraagd? Dan doorlopen we een aantal stappen. Daarna laten wij u weten of uw plan kans maakt op een omgevingsvergunning. Bekijk hieronder de vier stappen die we nemen nadat wij uw aanvraag voor het verkennen van een plan hebben ontvangen.

Na ontvangst van de aanvraag wordt een ontvangstbevestiging gestuurd.

We controleren of uw aanvraag compleet is. Is de aanvraag niet compleet? Dan krijgt u een brief met het verzoek om de ontbrekende informatie aan te leveren. Via een e-mail naar vergunningen@assen.nl, onder vermelding van het zaaknummer, kunt u uw melding aanvullen.

Let op! Reageert u niet op tijd, dan behandelen we de aanvraag niet verder. U moet dan een nieuwe aanvraag verkennen van een planindienen.

We bekijken of de aanvraag voldoet aan het omgevingsplan. Initiatieven die in strijd zijn met het omgevingsplan worden besproken aan de intaketafel. 

Intaketafel

De intaketafel is een intern overleg dat bestaat uit een team van adviseurs en specialisten uit verschillende vakgebieden in het ruimtelijk domein. Uw plan wordt beoordeeld op wenselijkheid. Hierbij kijken wij of er in onze gemeente behoefte is aan uw plan en of uw plan past binnen onze omgevingsvisie, beleidsstukken en het coalitieakkoord.

We brengen advies uit over het plan. Via dit advies laten wij u weten of uw plan voldoet aan het omgevingsplan en kans maakt op een omgevingsvergunning. De uitkomst/het advies van het verkennen van uw plan krijgt u per e-mail. Na het verkennen van uw plan krijgt u een eerste beoordeling. Zo weet u al snel of u kunt doorgaan met uw plan. Het vervolg kan bestaan uit:

  • U heeft een wenselijk plan, eventueel met aandachtspunten voor de verdere uitwerking. Deze aandachtspunten hoort u mee te nemen in u aanvraag. Uw plan moet mogelijk te worden aangepast zodat deze wel voldoet aan de regels. U wordt geadviseerd een vergunningsaanvraag in te dienen;
  • U heeft een wenselijk plan. Vanwege de omvang of moeilijkheid van het plan is verdere verkenning en begeleiding nodig vanuit ons of externe experts. U wordt uitgenodigd voor de omgevingstafel. Wij gaan dan met u in gesprek om te komen tot een optimaal en haalbaar plan. U wordt geadviseerd hiervoor de benodigde stukken aan te leveren;
  • Uw plan is in het geheel niet wenselijk. U ontvangt de onderbouwing.

Omgevingstafel

Bij de Omgevingstafel gaat u in gesprek over uw plan met bijvoorbeeld ons, de veiligheidsregio, de regionale uitvoeringsdienst Drenthe, het waterschap, de provincie, het Rijk en experts. Zo heeft u alle belangen, regels, kaders en nog te ondernemen acties snel helder. Alle partijen denken met u mee, toetsen vooraf uw plan om uw vergunningsaanvraag informeel goed voor te bereiden. Met deze werkwijze heeft u al een flinke basis voor uw vergunningsaanvraag.