Recreatievoertuigen en aanhangers

Het is in Assen niet toegestaan recreatievoertuigen of aanhangers langer dan drie dagen op gemeentegrond (openbare weg of groen) te stallen.

Onder recreatievoertuigen verstaan we bijvoorbeeld een caravan, camper, woonwagen, magazijnwagen of keetwagen. Wanneer dit toch gebeurt, loopt u de kans dat u een dwangsom moet betalen of dat wij uw voertuig of aanhanger verwijderen.

Een recreatievoertuig mag (onbeperkt) op een eigen oprit staan. Er mag echter geen hinder ontstaan voor de buren; in geval van een dubbele of een gedeelde oprit.