Samenwerking brengt asielzoekers en werkgevers bij elkaar

21 mei 2024
Voorpagina

Op dinsdag 14 mei is de samenwerkingsovereenkomst ‘Snellere Start, Sterkere Toekomst’ ondertekend. Dit is een samenwerking tussen het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Werkplein Drentse Aa (WPDA) en onze gemeente. Dit project moet ervoor zorgen dat asielzoekers een baan vinden, waardoor ze sneller meekomen in onze samenleving.

De gemeenteraad heeft op 20 juli 2023 een voorstel aangenomen om asielzoekers sneller aan het werk te krijgen. Hiervoor starten we een proefproject om asielzoekers te ondersteunen bij het vinden van betaald werk. Om dit mogelijk te maken zijn verschillende activiteiten opgestart. Zo wordt onder meer in kaart gebracht welke bewoners van het azc graag aan het werk willen en willen we deze koppelen aan werkgevers met openstaande vacatures. Ook is er vanuit coaches van het WPDA en de Job Office ondersteuning mogelijk in het vinden van werk.

Positief voor samenleving en economie

Volgens Sala Alwasity (accountmanager) en Ruben Schootstra (regiecoach) van WPDA zorgt de samenwerking voor een mooiere maatschappij en een sterkere economie. “Op maatschappelijk vlak draagt het bij aan een beter leven voor de inwoners van het azc”, vertelt Schootstra. “Doordat zij een actieve bijdrage leveren aan de samenleving, kunnen ze ook sneller inburgeren. Denk bijvoorbeeld aan het leren van de Nederlandse taal en het opbouwen van een netwerk. Ook zorgt het ervoor dat de mensen zich financieel zelf kunnen redden. Voor onze economie is dit project positief omdat het helpt bij het invullen van banen waar nog geen personeel voor is gevonden.”

Verbinding

WPDA wil graag dat de asielzoekers niet alleen werk krijgen, maar dit werk ook behouden. Ze richten zich op de lange termijn. Bijvoorbeeld door op zoek te gaan naar een baan in het vakgebied waarvoor diegene geleerd heeft in zijn of haar land van herkomst. “Alleen omdat iemand de taal niet spreekt, betekent dat niet dat iemand niet kan werken”, aldus Alwasity.

Werkgevers

Door voorlichtingen te geven en succesverhalen te delen wil WPDA werkgevers informeren en enthousiasmeren om te investeren in de asielzoekers die graag aan de slag willen. Bent u als ondernemer geïnteresseerd in dit project en wilt u meer weten? Neem dan contact op met een adviseur via de website van WPDAexterne-link-icoon of kijk op de website van het COAexterne-link-icoon.