Veelgestelde vragen over asbest

Op de meeste woonhuizen in Nederland ligt géén asbest. Het zit níét in gewone dakpannen en ook niet in rieten daken. Golfplaten bevatten géén asbest als op de één-na-laatste golf van de plaat deze letters staan: NT, AF, AFM, NA, AP of AV.

Steeds meer eigenaren verwijderen hun asbestdak en kiezen daarmee voor een gezond dak. Weer en wind kunnen ervoor zorgen dat schadelijke asbestvezels vrijkomen uit asbestdaken, die minimaal 25 jaar oud zijn. Deze kankerverwekkende asbestvezels komen in de lucht en grond terecht. Met het vervangen van uw asbestdak onderhoudt u uw woning goed en blijft uw schuur verzekerbaar bij schade en brand.

Als het asbestdak blijft liggen, is het slim om de voorwaarden van uw opstalverzekering te checken. Als uw asbestdak beschadigd raakt – bijvoorbeeld door brand of hagel - kunnen er asbestdeeltjes in de omgeving terechtkomen. Dit moet door een gecertificeerd bedrijf opgeruimd worden, die daar de nodige veiligheidsmaatregelen voor moet treffen. De kosten om dit op te ruimen kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s. Sommige verzekeraars verzekeren geen asbestdaken meer of betalen maar een gedeelte van deze kosten. Door uw asbestdak te vervangen hoef u zich hierover geen zorgen meer te maken.

Als een asbestdak minder dan 35 m² groot, niet vastgelijmd of gespijkerd en niet verweerd is, mogen asbestgolfplaten (zonder asbestinventarisatie vooraf) verwijderd worden. Het is belangrijk uzelf en uw omgeving goed te beschermen tijdens de klus met beschermende kleding en de juiste manier van werken. Het asbestdak moet u na het verwijderen (dubbel verpakt in dik plastic) bij het Milieupark inleveren. Dakleien, bitumen of een dak groter dan 35 m² mag alleen door een gecertificeerde asbestsaneerder verwijderd worden.

  • U gebruikt de veiligheidsmiddelen die gratis kunnen worden opgehaald op het milieupark.
  • Vervolgens verpakt u de asbestplaten per (maximaal) 2 stuks dubbel in plastic.
  • Tot slot brengt u het naar het milieupark.

Voorafgaand aan de werkzaamheden moet er een sloopmelding worden ingediend bij de gemeente.

Inwoners van Assen kunnen gratis asbesthoudend (dak)materiaal naar het milieupark brengen. Op het milieupark wordt geregistreerd wie welke hoeveelheid asbest komt brengen. Als het vermoeden bestaat dat een inwoner een grotere hoeveelheid asbest dan 35 m2 brengt, wordt de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) ingeschakeld om betreffend adres te controleren. Als een overtreding wordt geconstateerd dan volgen (financiële) sancties. Voorafgaand aan de werkzaamheden moet er een sloopmelding worden ingediend bij de gemeente.

Het verwijderen van asbest bestaat uit drie stappen.

  1. Een asbestinventarisatie. Gaat het om asbest en laat u het dak verwijderen? U, of het bedrijf dat het asbest voor u verwijdert, moet de verwijdering altijd 5 dagen van tevoren melden bij de gemeente.
  2. Het verwijderen van het asbestdak (inclusief afvoer en stort).
  3. De eindcontrole.

Een asbestverwijderingsbedrijf moet een certificaat hebben voor het verwijderen van asbest. Een lijst met bedrijven die een certificaat hebben vindt u op ascert.nl. Vraag meerdere offertes op en neem de tijd om een saneerder te vinden die past bij uw situatie, of bij de situatie van jullie buurt als jullie gezamenlijk aan de slag gaan. Het asbestverwijderingsbedrijf mag niet hetzelfde bedrijf zijn dat de inventarisatie heeft gedaan.

Voor het vervangen van een asbestdak voor een nieuw dak van bijvoorbeeld asbestvrije golfplaten, zijn geen subsidies beschikbaar. Als het asbestdak wordt vervangen door een groen sedumdak is er een subsidie van EUR 25/m2 beschikbaar. Bij aanschaf van zonnepanelen kan de BTW op deze panelen (21%) teruggevraagd worden. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een asbestlening aan te vragen bij de Provincie Drenthe. Meer informatie hierover vindt u op de website van SNNexterne-link-icoon.

Er zijn voor VVE’s geen speciale subsidiemogelijkheden. Individuele leden van een VVE kunnen op persoonlijke titel eventueel een asbestlening aanvragen bij de provincie Drenthe. Ook een VVE kan gebruikmaken van de asbestdakenregeling Drenthe.