Veiligheidsrisicogebied binnenstad Assen verlengd tot oktober 2024

11 april 2024
Voorpagina

In de binnenstad geldt op dit moment een veiligheidsrisicogebied. In deze periode waarin het veiligheidsrisicogebied is ingesteld, is het gevoel van veiligheid toegenomen en het aantal incidenten met steekwapens afgenomen. De periode waarin het veiligheidsrisicogebied is ingesteld, de wintermaanden, kan een reden zijn voor deze afname. Burgemeester Marco Out heeft daarom, in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie, besloten het veiligheidsrisicogebied in de binnenstad te verlengen tot 21 oktober 2024. Hiermee blijft het voor de politie onder andere mogelijk om, na toestemming van de officier van justitie, preventief te fouilleren.

Veiligheidsrisicogebied

Er zijn sinds het instellen van het veiligheidsrisico gebied vijf preventief fouilleeracties gehouden. Hierbij zijn ruim 900 personen gefouilleerd en 240 voertuigen doorzocht. Tijdens deze controles zijn ongeveer 25 steek- of slagwapens in beslag genomen. In de afgelopen maanden is het aantal incidenten waarbij (steek-) wapens aanwezig waren afgenomen ten opzichte van de maanden voor het instellen van het veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Marco Out: “Het dragen en gebruiken van steekwapens is een zorgelijke maatschappelijke trend die het gevolg is van een verharding in de maatschappij. Je zou kunnen stellen dat het aantal wapens afgezet tegen het aantal gecontroleerde personen beperkt is. Maar ieder wapen dat van de straat is, is belangrijk. Het dragen van welk wapen dan vergroot het risico van escalatie. Daarnaast vind ik het belangrijk dat het veiligheidsrisicogebied een positief effect heeft gehad op het veiligheidsgevoel van inwoners, ondernemers en bezoekers.”

Inzet

De afgelopen periode is er, zichtbaar en onzichtbaar, door gemeente en politie op verschillende manieren ingezet om dergelijke incidenten te voorkomen. Burgemeester Out: “Wij, gemeente, politie en officier van justitie, blijven ons inzetten voor het vergroten van de veiligheid en het veiligheidsgevoel. Het is niet mogelijk om op elke hoek van de straat een agent of toezichthouder te plaatsen. Het doen van meldingen bij verdachte situaties blijft onverminderd belangrijk. Zie je dat iemand strafbare feiten pleegt? Bel dan 112. Wanneer je slachtoffer bent van een incident, doe dan altijd aangifte.” Er zijn onder andere extra toezichthouders vanuit de gemeente ingezet en er is (vanuit politie en gemeente) aandacht voor hotspots en specifieke locaties. 

Cameratoezicht

Vanwege overlast door de aanwezigheid van diverse groepen is er rondom de Drostenlaan en Gouverneurstuin cameratoezicht ingezet. Burgemeester Out: ”Ervaringen uit voorgaande jaren laat zien dat overlast vaak in de lente en zomer wordt ervaren. Om het gevoel van veiligheid in dit gebied te vergroten en de overlast te beperken, blijft het cameratoezicht in dit gebied actief tot 11 oktober 2024.”

Messenverbod

Tot slot werd op 25 mei 2023 de motie messenverbod aangenomen in de gemeenteraad van Assen. Naar aanleiding hiervan is er een messenverbod ingesteld van 15 juni 2023 tot en met 15 juni 2024 in afwachting van de wijziging van de wet. Daarin staat onder andere een verbod op de verkoop van (bepaalde) gebruiksmessen aan minderjarigen en het dragend daarvan in de openbare ruimte. Deze wijziging van de wet is nog niet doorgevoerd. Daarom heeft burgemeester Out besloten het messenverbod met een jaar te verlengen tot en met 15 juni 2025. 

Kaart veiligheidsrisicogebied

Kaart veiligheidsrisicogebied