Voetgangersgebied binnenstad Assen wordt zero-emissiezone

29 april 2024
Voorpagina

Assen werkt aan een aantrekkelijke binnenstad. Er komt meer groen en meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Eén van de maatregelen om dit te bereiken is het terugdringen en verduurzamen van het vracht- en bestelverkeer in het voetgangersgebied. Vanaf 1 januari 2025 geldt er daarom een Zero emissie zone in de binnenstad. Nieuwe bedrijf- en vrachtauto’s die deze zone in willen, moeten vanaf dan uitstootvrij zijn. Voor bestaande bedrijfs- en vrachtauto’s geldt tot uiterlijk 2030 een overgangsregeling.

Emissie loze binnenstad

In het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit is vastgelegd dat de we invulling willen geven aan slimme en schone stadslogistiek. In 2021 heeft het college besloten in 2025 een Zero Emissiezone voor de stadslogistiek in Assen in te voeren. Wethouder Bert Jan ten Oever: “Assen is één van de ongeveer 30 andere steden in Nederland die op 1 januari 2025 een Zero emissie zone invoert. Dat gebeurt in stappen. Vorig jaar is de eerste stap gezet door de venstertijden voor laden- en lossen aan te passen en hier met kentekencamera’s op te handhaven. Dit loopt inmiddels goed.” 

Verkeersbesluit

Om de invoering van de zero-emissiezone mogelijk te maken is een verkeersbesluit nodig. In het verkeersbesluit is opgenomen om welk gebied het gaat en welke ontheffingen er mogelijk zijn. Het ontwerp verkeersbesluit ligt vanaf 30 april 2024 zes weken ter inzage. Het definitieve verkeersbesluit volgt na de zomer van 2024. Ook tijdens een informerende bijeenkomst op 15 mei 2024 kunnen ondernemers hun reactie geven op het ontwerp verkeersbesluit. Hiervoor hebben de ondernemers van de binnenstad een uitnodiging ontvangen

Ondernemers

De invoering van de zero-emissiezone heeft voornamelijk impact op ondernemers en leveranciers in de binnenstad. Wethouder Ten Oever: “Ondernemers moeten door de invoering wellicht hun bedrijfsvoering aanpassen door te investeren in emissieloos transport of hun logistieke proces anders inrichten.” Alle nieuwe bestelauto’s en vrachtwagens die vanaf 1 januari 2025 het voetgangersgebied inrijden, moeten elektrisch aangedreven zijn of op waterstof rijden. Voor bepaalde voertuigen geldt een overgangsregeling. Vracht- en bestelauto’s op diesel en benzine mogen langer de zero emissie zone in. Dit hangt af van de emissieklasse of leeftijd van het voertuig. Op deze manier kunnen ondernemers geleidelijk overstappen. Ook zijn er verschillende ontheffingen mogelijk. Via een landelijk loket dat samen met het Rijk, belangorganisaties en gemeenten wordt opgezet, kunnen deze ontheffingen worden aangevraagd.