Warmtenet mogelijk in meer buurten in De Lariks

26 april 2024
Voorpagina

Wij gaan samen met woningcorporatie Actium kijken onder welke voorwaarden een warmtenet een veelbelovende optie is bij het verduurzamen van hun woningen. Actium heeft veel huurwoningen in de wijk Lariks, ten noorden van het oorspronkelijke proeftuingebied. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders op dinsdag 23 april besloten. 

Te weinig interesse in proeftuin 

Wij onderzochten afgelopen jaar of een warmtenet een goede aardgasvrije oplossing was voor de Proeftuin Aardgasvrije Wijk De Lariks Beek en omgeving. De Proeftuin bestaat uit 428 woningen, zowel koop als huur, aan Beek, Eem, Ellen, Epe, Gouwe, Riete en Runde. 

In februari 2024 is huis aan huis door een peiling getoetst hoe de inwoners van de Proeftuin over een collectief warmtenet denken. “We hebben ruim de helft van alle inwoners uit het gebied gesproken, waarbij één derde zegt wel of misschien op het warmtenet te willen worden aangesloten, twee derde wil het op dit moment niet. Daarom hebben we besloten om voorlopig niet verder te gaan met ontwikkeling van een warmtenet in dit gebied. De inwoners van de proeftuin krijgen hierover binnenkort meer informatie”, aldus wethouder Martin Rasker.

Andere aanpak

Het college stelt een andere aanpak voor. Woningcorporatie Actium wil huurwoningen aan de noordkant van de wijk verduurzamen. Het voorstel aan de gemeenteraad is om samen met Actium te onderzoeken onder welke voorwaarden het warmtenet een interessante aardgasvrije oplossing is. Later kijken we hoeveel belangstelling er is in het oorspronkelijke proeftuingebied om alsnog aan te sluiten op het warmtenet. Het college schetst ook een scenario van een laatste stap waarin het warmtenet wellicht kan worden uitgebreid voor de hele wijk De Lariks.

Verduurzaming in de proeftuin gaat door

Wethouder Rasker: “Het uitbreiden van het oorspronkelijke proeftuingebied betekent niet dat we de inwoners loslaten die al jaren met ons meedenken en zelf stappen zetten in het energiezuinig maken van hun woning. We blijven dit als gemeente ondersteunen via de gemeentelijke energiecoach en het Asser Energieloket. Dit najaar starten we met een collectieve aanbodactie voor isolatiemaatregelen in de proeftuin.”

Voorkeursalternatief

Een collectief warmtenet blijft een voorkeursalternatief om aardgasvrij te worden. Dit geldt voor zowel De Lariks, als voor andere wijken van Assen. Een warmtenet draagt bij aan het ontlasten en het minder hoeven verzwaren van het elektriciteitsnet. “We werken stap voor stap toe naar een warmtevoorziening die betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam is voor onze inwoners. Dat blijft het uitgangspunt”, vertelt wethouder Martin Rasker. Het voorstel wordt op donderdag 13 juni besproken in de gemeenteraad.