Onderhoud bomen en struiken

Bomen hebben in de openbare ruimte veel belangrijke functies. Zo kunnen bomen structuren in de stad of dorp zichtbaar maken en versterken. Bomen zorgen voor zuurstof, gaan hittestress tegen, zorgen voor schaduw en verdamping van water, ze vangen stof op en dragen in hoge mate bij aan de biodiversiteit in de stad. De bomen hebben daarnaast een duidelijke sierfunctie door hun vorm, omvang en standplaats. Blad, bloesem, vruchten en zaden zijn natuurverschijnselen die onlosmakelijk bij bomen horen en onderdeel zijn van de natuurlijke kringloop.

Boomonderhoud 

Elk jaar worden er in Assen, drie wijken en een gedeelte van het buitengebied, de bomen gesnoeid.
We snoeien omdat takken kunnen zorgen voor onveilige situaties. Bomen controleren we iedere drie jaar, sommige bomen ieder jaar. Uit de boomcontrole volgt een onderhoudsplan voor de boom.
Omdat we snoeien met een hoogwerker, kunt u daar overlast van ondervinden. Ook kunnen we enkele parkeerplaatsen gebruiken om takken te verzamelen. De takken worden binnen een week opgeruimd.

Dunnen bosplantsoen 

Regelmatig snoeit de gemeente  struiken en bosplantsoen. Door regelmatig snoeien blijft het groen in vorm, behoudt het de sierwaarde en krijgen andere bomen en struiken meer ruimte en licht.
Ook voor de veiligheid kan het van belang zijn dat er gesnoeid wordt. Overhangende takken over het trottoir, fietspad of de weg worden verwijderd.
In de winterperiode wordt onderhoud uitgevoerd aan bosplantsoen. Bosplantsoenen zijn groenstroken met een natuurlijk en bosachtig karakter die bestaan uit een mix van boomvormers, struiken en kruiden.
Bij het onderhoud kan het nodig zijn om een gedeelte van de bosschages boven de grond af te zetten (dunnen).  Bij het onderhoud van het bosplantsoen wordt steeds een gedeelte aangepakt. Op deze manier blijven er altijd dichtbegroeide plekken over waar dieren kunnen schuilen.

Natuurlijk beheer 

De gemeentelijke plantsoenen zijn belangrijke leefgebieden voor o.a. vogels en egels. Ze vinden er schuilgelegenheid, voedsel en kunnen er hun nesten bouwen.
In bossen en parken, maar ook soms in grotere plantsoenen, laat de gemeente snoeihout, dode bomen en stronken liggen of wordt het snoeihout in een takkenril verwerkt. Een takkenril is een schuilplaats voor allerlei dieren. 
In het bos, maar ook op plaatsen in grotere stukken plantsoen laat de gemeente snoeihout of dode boom stronken liggen/staan. Dood hout betekent leven voor veel insecten, holen broedende- en insectenetende vogels (zoals de specht) en paddenstoelen. En dieren, zoals egels en salamanders, kunnen er in schuilen. Hout dat verteerd is, is weer voedsel voor de bomen en planten op die plek.