Groen en klimaat

Assen is een stad met een groen karakter. Naast bossen en natuurgebieden heeft de stad ook veel openbaar groen.
Assen heeft haar openbaar groen in de stad onderverdeeld in:
•    een stedelijk groene hoofdstructuur (Het Groene Frame van Assen)
•    groene wijkhoofdstructuren (de wijkframes)
•    buurtgroen (het overige groen)
De groene hoofdstructuren worden natuurvriendelijk of ecologisch beheerd. Het buurtgroen is veel meer gecultiveerd, maar ook hier proberen we natuurwaarden te ontwikkelen. Bijzondere maar óók gewone planten en dieren krijgen een plek. Ga voor meer informatie naar de website van Duurzaamheidscentrum Assenexterne-link-icoon.