Exoten/uitheemse soorten

In de gemeente Assen hebben we te maken met plantensoorten die hier van oorsprong niet thuishoren. Deze planten verspreiden zich snel en kunnen schade aan de omgeving aanbrengen. Deze planten hebben de verzamelnaam ‘invasieve exoten’. Voorbeelden hiervan zijn de Japanse duizendknoop, de reuzenberenklauw en de reuzenbalsemien. 

Deze planten kunnen schadelijk zijn omdat ze:

  • Andere plantensoorten verdringen en daardoor de biodiversiteit aantasten.
  • Soms schadelijk zijn voor uw gezondheid, zoals de reuzenberenklauw.
  • Schade kunnen veroorzaken aan wegen en riolering, zoals de Japanse duizendknoop. 

Kenmerkend voor deze soorten is dat ze erg moeilijk te bestrijden zijn. Ze verspreiden zich erg gemakkelijk en groeien snel. De mens is vaak zelf de grootste verspreider. Daarom willen we graag voorkomen dat deze planten zich verder gaan verspreiden. 

De Japanse duizendknoop is in veel landen in Europa een probleem, waaronder Nederland. De plant werd ongeveer honderd jaar geleden naar Nederland gehaald als een sierplant. Maar inmiddels wordt de plant tot de meest invasieve exoten gerekend. De plant is niet giftig maar vermeerdert zich erg makkelijk via plantendelen en heeft daardoor een negatief effect op de plantensoorten die in Nederland thuishoren. Als de plant eenmaal gevestigd is dan is het zeer moeilijk hem weer weg te krijgen, omdat de plant een diepe en uitgebreide wortelstelsel heeft. In Assen willen we voorkomen dat deze planten zich verder verspreiden.

Vragen en antwoorden over de Japanse duizendknoop

Waarom is de Japanse duizendknoop een probleem? 

De plant wordt gezien als een invasieve exoot. Dit betekent dat de plant van oorsprong niet in Nederland thuishoort en geen natuurlijke vijand heeft. Daardoor is de plant zeer moeilijk weg te krijgen als hij eenmaal gevestigd is.  

Doordat de plant bij veel mensen onbekend is, kan de plant zich makkelijk blijven verspreiden. De plant wordt bijvoorbeeld in bloemstukjes gebruikt en het gevaar is dan dat de plant bij het GFT-afval belandt en zo via de compost verder verspreid wordt. Dit kan bijvoorbeeld ook gebeuren als iemand de plant in de tuin heeft en deze verwijderd.  

Doordat de plant een enorme groeikracht heeft kan de plant ook schade veroorzaken aan bestratingen, wegen, riolering en funderingen van bijvoorbeeld woningen. 

Hoe herken je Japanse duizendknoop?

De plant is te herkennen aan de mooie regelmatige verdeling van het blad. De bladeren staan verspreid staand tegenover elkaar. In augustus / september heeft de plant witte bloemen in tuiltjes. De stengel is hol en heeft een zigzag patroon en rode vlekjes. 

Japanse duizendknoop in de tuin? Wat te doen. 

De plant kan schade veroorzaken aan uw terras en bestrating en zelfs aan de fundering van de woning. Doordat de plant zich makkelijk vermeerdert verdringt hij andere planten. Uit een klein stukje achterblijvende wortel of stengel groeit een nieuwe plant. 

Ons advies is om de plant zorgvuldig te verwijderen en niet af te maaien. Door het maaien worden kleine restjes van de plant verspreidt door de grasmaaier en ontstaan er nieuwe groeiplaatsen.
Dit doet u het best door de stengels die boven de grond uitkomen zo goed mogelijk met wortel en al uit te trekken of uit te steken. Gooi de plant en wortelresten bij het restafval en niet bij het GFT-afval. Op deze manier voorkomen we dat de plant zich via compost weer gaat verspreiden. 

Wanneer u de bovenstaande handeling iedere twee of drie weken gedurende een aantal jaren hebt gedaan, bestaat de kans dat de plant uitgeput raakt en verminderd. Nog meer tips vindt u op bestrijdingduizendknoop.nlexterne-link-icoon.

Ik zie de Japanse duizendknoop in mijn straat, wat kan ik doen?

U kunt via het Meldpunt Openbare Ruimte een melding maken van de groeilocatie van een invasieve exoot. Wij zetten de locatie dan op een kaart zodat we een actueel beeld hebben van de groeiplekken van de Japanse duizendknoop in de openbare ruimte. Deze melding kunt maken via het Meldpunt Openbare Ruimte.

Kaart groeilocaties Japanse duizendknoop Assen

Op de onderstaande kaart kunt u de groeilocatie van de Japanse duizendknoop bekijken.

Kaart Raadplegen Exoten Assen