Meldpunt Openbare Ruimte

U kunt uw melding direct online doorgeven.

Klacht, melding, vraag of bezwaar

Bent u ontevreden over de gemeente Assen? Vind u dat u oneerlijk of niet netjes bent behandeld door de gemeente Assen? Dan kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencoördinator. Wij maken onderscheid tussen een melding, vraag, bezwaar of klacht. Op deze pagina leggen we de verschillen en de procedures uit.

Melding indienen

U kunt bij de gemeente terecht met een melding over een stoep of straat in uw buurt. Bijvoorbeeld als een stoeptegel los ligt. U kunt bij de gemeente meldingen indienen over:

 • afval
 • asfalt-, klinker- en onverharde wegen
 • begraafplaatsen
 • bruggen, tunnels en viaducten
 • geluidsoverlast – buren
 • groen en bossen
 • havens
 • jeugdvoorzieningen
 • kunstwerken en monumenten
 • markten en evenementen
 • milieu en overlast
 • parkeren
 • pleinen, speelplaatsen en rotondes
 • rioolbeheer en pompgemalen
 • stoplichten
 • straatmeubilair zoals zitbanken
 • veiligheid
 • vijvers en sloten
 • verkeersborden en -tekens
 • verkeersmaatregelen, zoals drempels, wegversmallingen
 • voetpaden en fietspaden
 • Kapotte lantaarnpalen kunt u online melden op de website van Nobra.

Wilt u een melding indienen over schade die door toedoen van de gemeente is ontstaan aan u of uw eigendommen? Dit kan schriftelijk via een aansprakelijkstelling.

Heeft u iets verloren of gevonden in de gemeente Assen? U kunt dit digitaal melden op de website van verloren of gevonden.

Aanvraag

Zo geeft u een melding of klacht over de openbare ruimte door:

 • uw naam en adres
 • een duidelijke omschrijving van uw klacht
 • eventuele foto’s of tekeningen