Meldpunt Openbare Ruimte

Lantaarnpaal defect? Fietswrak? Zwerfvuil? Onkruid? Stoeptegels los? Gevaarlijke verkeerssituatie? Meld het bij de gemeente. U kunt uw melding direct online doorgeven.

Snel melden via uw telefoon

Met de app Zo Gemeld meldt u snel en makkelijk over de openbare ruimte.

Klacht, melding, vraag of bezwaar

Bent u ontevreden over de gemeente Assen? Vind u dat u oneerlijk of niet netjes bent behandeld door de gemeente Assen? Dan kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencoördinator. Wij maken onderscheid tussen een melding, vraag, bezwaar of klacht. Op deze pagina over klachten, meldingen en bezwaren leggen we de verschillen en de procedures uit.

Melding indienen

U kunt bij de gemeente terecht met een melding over een stoep of straat in uw buurt. Bijvoorbeeld over een storing van een huisvuilcontainer, parkeeroverlast, een gevaarlijke verkeerssituatie of een losse stoeptegel.

Zo geeft u een melding over de openbare ruimte door:

 • Druk op de bovenstaande knop met "online melden"
 • Beschrijf uw melding en voeg eventuele foto’s of tekeningen toe
 • Kies de locatie
 • Voer eventueel uw contactgegevens in
 • Verstuur uw melding

Lukt het niet om een melding te doen? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan via het contactformulier. U kunt ons ook bellen via telefoonnummer 14 0592. 

U kunt bij de gemeente meldingen indienen over:

 • Afvalbak 

 • Bladeren 

 • Container (ondergronds en bovengronds) 

 • Drijfvuil 

 • Dumping 

 • Gevaarlijk afval 

 • Minicontainer (huishoudcontainers) 

 • Veeg en zwerfvuil 

 • Brug 

 • Tunnel 

 • Begraafplaats 

 • Beplanting 

 • Bladkorf 

 • Boom 

 • Exoten 

 • Maaien 

 • Onkruid 

 • Sloot 

 • Snoeien

 • Dood dier 

 • Eikenprocessierups 

 • Hond / hondenpoep 

 • Kinderboerderij 

 • Plaagdier 

 • Bouwhinder 

 • Fiets (bijvoorbeeld een fietswrak)

 • Geluidsoverlast

 • Graffiti 

 • Horeca en evenementen

 • Luchtkwaliteit 

 • Parkeren 

 • Persoon (bijvoorbeeld een verward persoon)

 • Reclame 

 • Scooter 

 • Mankement put 

 • Riool 

 • Wateroverlast 

 • Bank 

 • Bewegwijzering 

 • Bushalte 

 • Gladheidsbestrijding 

 • Kast (elektriciteit/CAI straatkasten) 

 • Onderhoud straat, fietspad en stoep 

 • Onveilige verkeerssituatie 

 • Speelvoorziening 

 • Straatverlichting 

 • Verkeersbord 

 • Verkeerslicht 

 • Wegmarkering 

Andere meldingen

Ziet u een agressieve hond? Gaat een eigenaar gevaarlijk met de hond om? Of heeft er een bijtincident plaatsgevonden? U kunt dit digitaal melden op de pagina over gevaarlijke honden.

Wilt u een melding indienen over schade die door toedoen van de gemeente is ontstaan aan u of uw eigendommen? Dit kan schriftelijk via een aansprakelijkstelling.

Heeft u iets verloren of gevonden in de gemeente Assen? U kunt dit digitaal melden op de website van verloren of gevondenexterne-link-icoon.

Denkt u dat er regels worden overtreden die te maken hebben met bouwen, milieu of ruimtelijke regels? En hebt u daar zelf direct last van? Dan kunt u een verzoek om handhaving indienen.

Heb je een leuk idee voor jouw buurt in Assen? Deel het met ons, dan maken we er samen werk van! Het aanmelden van uw idee kan via de website van Mijn Buurt Assenexterne-link-icoon.