Klachten, meldingen en bezwaren

Bent u ontevreden over de gemeente Assen? Vind u dat u oneerlijk of niet netjes bent behandeld door de gemeente Assen? Dan kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencoördinator. Wij maken onderscheid tussen een melding, vraag, bezwaar of klacht. Op deze pagina leggen we de verschillen en de procedures uit.

Melding doen

Heeft u een melding over bijvoorbeeld afval, bomen, bladeren, stoep, straatverlichting of straatstenen? Vul dan het formulier Meldpunt Openbare Ruimte | Gemeente Assenexterne-link-icoon in.

Een klacht indienen

U kunt een klacht indienen als u niet tevreden bent over hoe u door de gemeente Assen bent behandeld. Bijvoorbeeld: u heeft onjuiste informatie gekregen, of de informatie kwam te laat of duurde te lang. Of u voelt zich niet juist bejegend. 

Hoe kan ik een klacht indienen?

U kunt telefonisch, per brief of via de website een klacht indienen. Om u goed te kunnen helpen hebben we een aantal gegevens van u nodig. Deze vult u in via het online klachtenformulier of vermeld u in uw brief. We kunnen de gegevens ook telefonisch met u doornemen. Vermeld daarom in ieder geval:

 • Door welke persoon u niet netjes bent behandeld;
 • Waar de klacht over gaat;
 • De datum waarop u niet netjes bent behandeld;
 • Uw naam, adres, telefoonnummer en mailadres;
 • Uw handtekening;
 • De datum waarop u de klacht indient.

U kunt op deze pagina uw klacht online indienenexterne-link-icoon.

De klacht wordt binnen zes weken na ontvangst afgehandeld. Lukt dat niet? Dan kunnen we deze termijn eenmaal verlengen met vier weken. U ontvangt daarover dan schriftelijk bericht.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

Zodra wij uw klacht hebben ontvangen, gaan wij voor u aan de slag. Onze klachtencoördinator zoekt uit bij welk team de klacht hoort. Soms nemen wij contact met u op voor meer uitleg. Vervolgens wordt de klacht beoordeeld en wordt er gezocht naar een oplossing. Heeft u zelf ideeën of een mogelijke oplossing? Dan kunt u dit bij uw klacht aangeven.

Niet tevreden over de afhandeling?

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan is het goed om te weten dat u in tweede instantie bij de onafhankelijke ombudscommissie terecht kunt. Deze commissie behandelt klachten over de gemeente en de gemeenschappelijke kredietbank (GKB). Bij de ombudscommissie kunt u op uw gemak uw verhaal doen.

Meer informatie over de ombudscommissie vindt u op deze paginaexterne-link-icoon.

Bezwaar maken

De gemeente kan een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld als uw aanvraag voor een subsidie of vergunning is afgewezen. Of u bent het niet eens met de vergunning  die uw buurman heeft gekregen. U kunt dan bezwaar maken.

Zo dient u een bezwaarschrift in

U zet in uw bezwaarschrift:

 • Uw naam en adres;
 • De datum waarop het bezwaarschrift is geschreven;
 • Een omschrijving en de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt (of een kopie van het besluit of publicatie);
 • De reden(en) van uw bezwaar;
 • Uw handtekening.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit zijn:

 • De beslissing schriftelijk is;
 • Dat het gaat over een beslissing is van de gemeente;
 • En dat u een direct belang bij de beslissing heeft.

Termijn 

U maakt bezwaar bij de gemeente binnen zes weken na bekendmaking van het besluit. De Algemene commissie bezwaarschriften adviseert de gemeente over uw bezwaarschrift.  De gemeente heeft12 weken, gerekend vanaf de bezwaartermijn de tijd om een beslissing op uw bezwaar te nemen. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met zes weken of langer in overleg met de bezwaarmaker.

Op deze pagina vindt u meer informatie over bezwaar indienen.

Vraag stellen

Staat er niet bij wat u zocht of heeft u een andere vraag? Stuur dan een mail naar info@assen.nl, dan zorgen wij dat de vraag bij de juiste persoon in onze organisatie terecht komt.