Overtreding van gemeenteregels melden

Handhavingsverzoek

U kunt de gemeente vragen om de regels te handhaven. Bijvoorbeeld bij:

 • illegale stort van afval
 • bodem die is vervuild
 • stankoverlast
 • geluidsoverlast
 • ongewenste reclame (buiten)
 • bouwen zonder vergunning
 • illegale verhuur of ander verkeerd gebruik van gebouwen

U doet dan een handhavingsverzoek. Daarna kijkt de gemeente of de regels worden overtreden. Als dat zo is, kan de gemeente maatregelen nemen tegen het bedrijf of de particulier die de regels overtreedt.

Aanvraag

Zo dient u een handhavingsverzoek in. U neemt contact op met de overheidsinstantie die mag handhaven. Dit kan de gemeente zijn.

U geeft door:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • de naam van het bedrijf of de persoon tegen wie u een verzoek indient
 • een duidelijke omschrijving van de overtreding
 • eventuele foto’s of tekeningen

Voorwaarden

De voorwaarde voor het indienen van een handhavingsverzoek is dat u een rechtstreeks belang heeft bij het naleven van de regels.

Heeft u geen rechtstreeks belang? Dan kunt u een melding openbare ruimte doen.

Termijn

De gemeente is verplicht op uw handhavingsverzoek te reageren. De gemeente doet dit binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.